Fördelarna med fysisk aktivitet

Är det vettigt att röra på sig?

Ja, det är det verkligen. Effekterna av fysisk aktivitet sträcker sig över alla aspekter av livet. Motion har en mirakulös effekt på oss: det hjälper oss att lära oss, höjer konditionen, förbättrar självkänslan och lindrar stress. Även interaktionsfärdigheterna utvecklas och du kan få nya kompisar när du börjar röra på dig i grupp.

Fysiskt välbefinnande

Motion och rörelse:

 • Befrämjar andnings- och cirkulationssystemets funktion. Hjärtmuskeln stärks, blodcirkulationen ökar och syreanvändningen effektiveras.
 • Sänker blodtrycket.
 • Ökar ämnesomsättningen och förbättrar därigenom insulinbalansen i blodet.
 • Verkar positivt på blodets fettvärden: ökar HDL-kolesterol och sänker mängden av LDL-kolesterol i blodet.
 • Stärker skelettet. Skelettstärkande träning inkluderar hopp och snabba riktningsförändringar.
 • Utvecklar muskulaturen. Den som rör sig mer, har uthålligare och starkare muskler.
 • Förbättrar rörelsekontrollen, det vill säga balans, smidighet, koordination, reaktionsförmåga och snabbhet.
 • Hjälper vid viktkontroll, eftersom det förbrukar energi och påverkar kroppssammansättningen.

Mångsidig fysisk aktivitet belastar alla organsystem jämlikt.

 • andnings- och cirkulationssystemet: uthållighets-, hastighets- och styrkeuthållighetsövningar
 • muskuloskeletala systemet: muskuloskeletala övningar, rörlighetsövningar, hopp
 • nervmuskulatursystemet: färdighets- och teknikövningar, hastighetsövningar

Utövande av flera grenar garanterar inte nödvändigtvis alltid mångsidig motion: Aktivt skidåkning och cykling är nog bra träning för andnings- och cirkulationsorganen, men muskelstyrkan och rörligheten i stöd- och rörelseorganen samt många rörelsekontrollförmågor hamnas lätt i skymundan.

Genom att utöva tennis och fotboll, främjar man sina rörelsekontrollförmågor mångsidigt och även maximal uthållighet utvecklas, men den grundläggande uthållighetsträningen kan bli bristfällig.

Psykiskt välbefinnande

Motion och rörelse:

 • Lindrar stress genom att minska utsöndringen av stresshormonet kortisol och föra tankarna bort från tråkiga saker.
 • För med sig glädje i livet. Rörelse accelererar utsöndringen av neurotransmittorer och framkallar känslor av välbehag.
 • Främjar en sund självbild. Att röra sig tryggt och avslappnat ger positiva upplevelser och upplevelser av att lyckas, vilket i bästa fall förbättrar självkänslan.

Inlärning

Motion påverkar lärandet. Det ökar hjärnans volym och aktivitet i de områden där minne och aktivitetsstyrning äger rum.

Genom att röra på dig kan du förbättra:

 • uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och minne
 • sensoriska funktioner och förmågan att kombinera sensoriska informationer
 • gestaltningsförmågan
 • språkliga och matematiska färdigheter.

Sjukdomar

Genom att rörå på dig tillräckligt kan du förebygga, behandla och stöda rehabilitering av många sjukdomar.

Motion och rörelse minskar risken att drabbas av till exempel:

 • typ 2-diabetes
 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
 • vissa former av cancer
 • samt depression.

LÄS MER

Effekter av fysisk aktivitet (UKK-Institutet)

11.7.2024

Share: