Mer rörelse
till andra stadiet

Smart Moves främjar studerandes välbefinnande och en aktiv arbetskultur i gymnasier och yrkesinstitut. Titta på tipsen, testa dem och ha det bra!

Följ oss