Är du proffs på välbefinnande?

Är du proffs på välbefinnande?

Med följande test kan du testa hur bra koll du har på de faktorer som inverkar på ditt välbefinnande. Testet ger feedback på dina styrkor samt ger förbättringsförslag på vad du kan göra för att öka ditt välbefinnande.

Starta testet

Proffs på välbefinnande testet har genomförts i samarbete med Smart Moves-projektet och SAKU ry. Tack till Ehyt ry och MIELI Suomen Mielenterveys ry för samarbetet och utvecklandet av frågorna till testet. Översättningen till svenska har gjorts i samarbete med UBS finansierade projektet, Aktiv och välmående, och projektgenomförarna Axxell utbildning, Folkhälsan utbildning, Optima, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten.

Saku ry -logo.
Suomen Mielenterveys ry -logo.
Ehyt-logo.

Uppdaterad: 28.5.2024

Share: