Rörelsetips för fysiskt arbete

Fysiskt arbete kan innehålla mycket rörelse, krävande arbetsställningar samt lyft. Kroppen måste vara snabbt redo för oväntad belastning. Det lönar sig att upprätthålla smidighet och rörlighet genom tänjningar under arbetsdagen.

I fysiskt arbete är det viktigt att tänka på ergonomin och upprätthålla god muskelstyrka, koordination och rörlighet.

Dessa rörelser kan man göra under arbetsdagen. Du kan endera göra alla rörelser efter varandra, eller välja ut de som passar dig bäst.

Mies venyttää selkää kädet polvin takana seisten. Selkä on pyöreänä ja pää roikkuu alaspäin. Mies on punasinisin vaattein sinisen jumppamaton päällä.

Långvarigt sittarbete kan leda till att musklerna blir passiva och ryggen överbelastad. I kontorsarbete vrids axlarna lätt för långt fram, vilket leder till att övreryggens muskulatur inte aktiveras och bröstmuskulaturen kan bli spänd medtiden. Upprepning av samma rörelse kan skapa olika smärtor och överansträngningsskador.

Dessa rörelser kan man göra under arbetsdagen. Du kan endera göra alla rörelser efter varandra, eller välja ut de som passar dig bäst.

Mies tekee taukoliikettä sinisen jumppamaton päällä punasinisiin urheiluvaatteihiin pukeutuneena. Miehellä on vasen jalka edessä ja oikea takana, rintama suunta etu jalan puoleen, käden sivulla auki että vasen käsi avautuu taakse ja oikea pysyy edessä.

Långvarigt arbete i stående ställning är belastande både för benen, och för ryggen. Dessutom kan stå-arbetet innehålla repeterande ensidig belastning som kan leda till smärta eller belastningsskador.

Ta pauser med jämna mellanrum. Pauserna kan bestå av att stanna upp i arbetet och röra på sig, rätta till hållningen, men också av att höja pulsen med någon rörelse (t.ex. rullandet av axlar).

Dessa rörelser kan man göra under arbetsdagen. Du kan endera göra alla rörelser efter varandra, eller välja ut de som passar dig bäst.

Mies tekee taukoliikettä sinisen jumppamaton päällä punasinisiin urheiluvaatteihiin pukeutuneena. Mies venyttää rintalihasta leveässä askelkyykky asennossa oikea käsi seinällä niin että rintalihas venyy.

Uppdaterad: 15.12.2022

Share: