Motionsrekommendation för barn och unga

Rask och ansträngande fysisk aktivitet minst en timme per dag

För alla barn och unga i åldern 7–17 år rekommenderas minst 60 minuter mångsidig, rask och ansträngande fysisk aktivitet per dag på ett sätt som är anpassat till åldern och lämpligt för individen. Återkommande och långvarigt av stillasittande bör undvikas.

Bild 1. Centrala punkter i motionsrekommendation för barn och unga.

Alla barn och unga bör röra på sig varje dag

  • Förbättra uthålligheten 3 gånger i veckan. Höj pulsen och bli andfådd.
  • Håll dig pigg och aktiv. Undvik långa stunder av stillasittande och ta pauser i sittandet.
  • Stärk musklerna och skelettet 3 gånger i veckan. Jobba på vigheten, balansen och spänsten.
  • Öka välbefinnandet. Rör på dig alltid när du kan. Komplettera dina idrottshobbyer med en aktiv vardag.
  • Återhämta dig från dagens aktiviteter. Sov tillräckligt. Ge hjärnan tid att strukturera tankar och att bygga upp nytt.

LÄR DIG MER

Publikation av rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga i åldern 7–17 år

  • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2021:50

7.6.2024

Share: