Motionsrekommendation för vuxna

Hälsa genom rörelse – ett steg i taget

Motionsrekommendation per vecka för 18–64-åringar berättar hur mycket man behöver motionera för hälsan samt ger exempel på hur man kan öka vardagsrörelse. 

Motionsrekommendation per vecka för 18–64-åringar.

Hur mycket är det bra att röra sig?

  • Rask motion för hälsans skull minst 2 h 30 min per vecka ELLER ansträngande motion för bättre kondition minst 1 h 15 min per vecka.
  • Muskelstyrka och rörelsekontroll som stöd för funktionsförmågan minst 2 gänger per vecka.
  • Lätt vardagsrörelse så ofta som möjligt.
  • Pauser i stillasittandet alltid då du kan.
  • Återhämtande sömn tillräckligt.

LÄR DIG MER

Motionsrekommendation för vuxna (UKK-institutet)

7.6.2024

Share: