LIITU 2020 -webinaarisarja

LIITU 2020

UKK-instituutti ja Smart Moves järjestivät keväällä 2022 yhdessä Jyväskylän yliopiston ja muiden tutkimuksen yhteistyötahojen kanssa webinaarisarjan LIITU-tutkimuksen tuloksista. Webinaarisarja koostuu kahdeksasta verkkoluennosta, joissa LIITU-tutkimuksen tekijät avaavat tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimuksessa kerätään koko maan kattavasti tietoa lasten ja nuorten liikkumisesta ja liikuntakäyttäytymisestä sekä näihin yhteydessä olevista tekijöistä. LIITU-tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein ja aineisto kerätään sähköisillä kyselylomakkeilla ja liikemittarimittauksilla.

LIITU-tutkimuksen 2020 tuloksissa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa toisen asteen opiskelijoiden, 16-20 vuotiaiden nuorten liikuntatottumuksia. Tutkimusaineisto on kerätty syys-joulukuussa 2020 sähköisillä kyselyillä ja liikemittareilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 5333 nuorta, 4958 lukiolaista ja 375 ammattiin opiskelevaa.

Videolla esitellään lyhyesti LIITU2020-tutkimuksen keskeisimmät tulokset.

Kenelle?

Webinaarisarja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä (esim. opetusalan ammattilaiset, liikunta-alan toimijat järjestöissä tai terveydenhuollossa, tutkijat ja seuratoimijat).

Katso webinaarisarjan tallenteet

Jokainen webinaarisarjan osa kestää noin 30 minuuttia. Videoihin on saatavilla tekstitykset.

Hyvin harva nuori liikkuu riittävästi – dataa liikemittarilla, Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Katso tallenne YouTubessa.

Kuinka paljon, miten ja missä nuoret raportoivat liikkuneensa kevään lockdown sekä syksyn 2020 aikana, Sami Kokko, Jyväskylän yliopisto

Katso tallenne Youtubessa Katso webinaarin luentoesitys

Nuorten liikuntavammat ja niiden ehkäisy, Mari Leppänen, Tampereen urheilulääkäriasema, UKK-instituutti

Katso tallenne youtubessa Katso webinaarin luentoesitys

Vanhempien ja kavereiden liikunnallinen tuki, Arto Laukkanen ja Sanna Palomäki, Jyväskylän yliopisto

Katso tallenne youtubessa. Katso webinaarin luentoesitys

Liikunnan merkitykset ja esteet nuorilla, Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto

Katso tallenne youtubessa. Katso webinaarin luentoesitys

Nuorten videopelaaminen ja liikunta, Raine Koskimaa ja Veli-Matti Karhulahti

Katso tallenne youtubessa.

Liitu 2020 disability data – Toimintarajoitteita kokevien nuorten liikuntatottumukset, Kwok Ng ja Piritta Asunta

Katso tallenne youtubessa. Webinaarin luentoesitykset LIITU-aineistosta ja Suomen ammatilliset erityisoppilaitokset aineistosta

Tiistai 29.3 Liikkuminen osana opiskelupäivää – mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhteisöllisyyteen liittyvät kokemukset, Kirsti Siekkinen, Likes, Jamk

Katso tallenne youtubessa, katso luentoesitys

Päivitetty: 31.3.2022

Jaa: