Sosiaalisuus

Sosiaalisia taitoja on paljon erilaisia. Jokainen meistä on takuulla hyvä joissakin niistä ja kaikilla meillä on sosiaalisissa taidoissamme jotain petrattavaa.

Sosiaalisiin taitoihin kuuluvat muun muassa kuuntelu, keskustelu, kiittäminen, anteeksi pyytäminen, avun pyytäminen ja antaminen, tunteiden ilmaiseminen ja toisten tunteiden ymmärtäminen, välittämisen ilmaiseminen, toisen hyväksi toimiminen, empaattisuus, itsehillintä, neuvotteleminen, jämäkkä omien oikeuksien puolustaminen, ryhmässä toimiminen ja mukaan meneminen.

Kaverisuhteet

Toisille riittää yksi tai kaksi hyvää kaveria, kun toinen kaipaa ympärilleen isoa porukkaa. Tärkeintä on, että kaikilla olisi joku. Ihminen tarvitsee toista ihmistä. Kenenkään mielenterveydelle ei ole hyväksi kokea, ettei ole ketään, jonka kanssa jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan.

Sosiaalinen media on yksi tapa pitää kaverisuhteita yllä ja tutustua uusiin ihmisiin. Somekaverit eivät yksin kuitenkaan riitä. Kasvotusten kohtaamisen taidot ovat työelämässäkin edelleen niitä tärkeimpiä.

Kaverisuhteita pidetään yllä monin eri keinoin, joista liikunta on yksi hyvä vaihtoehto. Ryhmä voi tuoda liikkumiseen monenlaista potkua: huumoria, hauskanpitoa, ajatusten vaihtoa, pelillisyyttä, tsemppaamista, kannustamista ja yhteisiä tavoitteita, joita kohti ponnistella. Ryhmässä liikkumisen kautta voi myös löytää kavereita.

Kannustamalla muita koko tiimi pääsee pitkälle!

Ilmapiiri ja pelisäännöt

Ryhmässä toimiminen on hauskaa ja mutkatonta, kun kaikki toimivat reilun pelin sääntöjen mukaisesti. Luottamus syntyy toinen toisensa tuntemisesta, ajatusten jakamisesta ja erilaisuuden kunnioittamisesta. Turvallisessa ja kannustavassa ryhmässä ei tarvitse pelätä, puolustaa itseään tai esittää jotain muuta kuin on.

Joukkuepelit opettavat yhdessä toimimisen pelisääntöjä, joita tarvitaan muussakin elämässä. Esimerkiksi joukkuekaverin kanssa ei tarvitse olla ystävä, mutta joukkueen on silti pelattava hyvin yhteen. Ja pelisääntöjä on vain noudatettava, vaikka ne tuntuisivat kuinka tylsiltä. Nämä taidot ovat kullan arvoisia työelämässä.

Jokainen on omanlaisensa

Mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kokea olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Tyypillinen syrjinnän muoto on ulkopuolelle jättäminen, mikä taas on yksi henkisen väkivallan ilmenemismuoto.

Ulkopuoliseksi itsensä kokeminen herättää häpeää, masennusta ja vihaa. Hyväksyvä asenne sitä vastoin luo yhteisöön turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja aggressiivista käytöstä. Huolehdi sinäkin siitä, että kaikki ryhmässä kokevat itsensä yhtä arvokkaiksi ja hyväksytyiksi.

Päivitetty: 10.6.2022

Jaa: