Liikkumisen puheeksiotto

Nuorten liikkuminen on polarisoitunutta ja terveyserot suuria. Toisen asteen opiskelijoiden liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista vain 2,6 % täytti tunnin liikkumissuosituksen vuonna 2020. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyyn vastanneista lukiolaisista pojista tunnin päivässä kertoi liikkuvansa 22 %, ja tytöistä 14 %. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien vastaavat osuudet olivat 17 % ja 13 %. Vuonna 2020 LIITU-tutkimuksen mukaan vähän liikkuvien osuus oli lukiolaisten keskuudessa 22 %, ja ammattiin opiskelevista 29 %. Nuorilla on havaittavissa uupumista sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Monilla on myös haasteita terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

Tästä osiosta löydät:

  • tietoa, mitkä tekijät vaikuttavat liikkumiseen ja sen aloittamiseen
  • työkaluja, miten ottaa liikkuminen puheeksi nuoren kanssa
  • tietoa liikkumisen vaikutuksista hyvinvointiin
  • sekä tietoa liikkumisen suosituksesta.

TIEDÄ LISÄÄ

UKK-instituutti. Liikkumisen suositukset.

Päivitetty: 1.12.2022

Jaa: