Liikkumisen puheeksiotto

Nuorten liikkuminen on polarisoitunutta ja terveyserot suuria. Toisen asteen opiskelijoiden liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista 22 % täyttää tunnin liikuntasuosituksen. Kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä kertoo liikkuvansa 13 % toisen asteen opiskelijoista. Vähän liikkuvien osuus on lukiolaisten keskuudessa 29 % ja ammattiin opiskelevien joukossa 39 %. Nuorilla on havaittavissa uupumista sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Monilla on myös haasteita terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

Tästä osiosta löydät:

  • tietoa, mitkä tekijät vaikuttavat liikkumiseen ja sen aloittamiseen
  • työkaluja, miten ottaa liikkuminen puheeksi nuoren kanssa
  • tietoa liikkumisen vaikutuksista hyvinvointiin
  • sekä tietoa liikkumisen suosituksesta.

TIEDÄ LISÄÄ

UKK-instituutti. Liikkumisen suositukset.

Jaa: