Ryhmätyöt

Sisältö

Ryhmätyö on menetelmä, jota tehdään yhdessä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmätyöskentelyssä osallistuja oppii mm. kuuntelemaan, olemaan joustava ja työskentelemään erilaisten ihmisten ja toimintatapojen kanssa. Ryhmätyötaidot ovat tärkeitä taitoa niin koulussa, työelämässä kuin harrastustoiminnassa. Tälle sivulle olemme koonneet erilaisia ryhmätyömenetelmiä.


Kehitysbistro

Mikä? Kehitysbistron idea on toteuttaa useampi ryhmätyö niin, että valtaosa ryhmästä osallistuu jokaisen työn tekemiseen. Tässä opetusmenetelmässä opiskelijat pääsevät oppimaan toistensa ideoista ja ajatuksista. Menetelmä aktivoi opiskelijoita liikkumaan useamman kerran, mikä pitää yllä vireystasoa.

Miten? Rakennetaan tilaan esimerkiksi viisi tehtäväpistettä, joilla jokaisella työstetään eri aihetta. Tällöin myös opiskelijat jaetaan viiteen eri ryhmään. Tehtävän työstämiseen annetaan aika, joka on lyhyempi, kuin aika, jota tehtävän ratkaiseminen todellisuudessa vaatii. Ajan päättyessä ryhmä siirtyy seuraavalle tehtäväpisteelle. Seuraava ryhmä jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Tehtäväpisteille voidaan valita myös opiskelijat, jotka ohjaavat ryhmiä tehtävien työstämiseen. Hän siis ei vaihda paikkaa, kun muut kiertävät pisteeltä toiselle.

Esimerkkejä:
Matematiikan tunnilla voidaan ratkoa vaikeita tehtäviä, kuten toisen asteen yhtälöitä. Aikaa voi yhtälöiden haastavuudesta riippuen antaa 1-5 minuuttia. Ryhmä aloittaa yhtälön parissa työskentelyn ja jättää sen seuraaville, kun aika päättyy.
Kielten opiskelussa Kehitysbistroa voi hyödyntää esimerkiksi tekstien käännöksissä tai yksittäisten sanojen tai fraasien kääntämisessä.
Äidinkielen tunnilla tätä menetelmää voisi hyödyntää esimerkiksi tarinan kirjoittamisessa, jolloin ryhmät pääsevät jatkamaan edellisen ryhmän aloittamaa tarinaa.
Menetelmää voi hyödyntää myös palautteenannossa henkilökohtaisella tasolla tai vaikkapa ryhmätöistä. Tämä on siis sovellettavissa käytännössä mihin tahansa!


Minimessut

Mikä? Minimessujen tarkoitus on muuttaa ryhmätöiden esittelyn kulttuuria messutyyppiseksi. Sen sijaan, että ryhmätöitä esitellään yksitellen luokan edessä paineen alla, niiden esittämiselle rakennetaan esimerkiksi pulpeteista messuständit, joilla ryhmät esittelevät työnsä muille opiskelijoille.

Miten? Minimessuilla ihanteellinen ryhmäkoko on neljä opiskelijaa per ryhmätyö.

Tunnin alussa opiskelijaryhmät pystyttävät omat messuständinsä, joihin osa ryhmästä jää esittelemään työtä. Osa siitä ryhmästä lähtee kiertelemään läpi muiden pystyttämiä ständejä. Tunnin puolessa vaiheessa paikkoja vaihdetaan, jotta aluksi ständillä olleet pääsevät myös kuulemaan muiden esityksiä ja jo muiden ständejä kiertäneet pääsevät myös esiintymään.

Esittelyvuorossa olevat opiskelijat pääsevät kertomaan aiheestaan useampaan kertaan, koska koko ryhmä ei kuuntele esitystä kerralla.


Todellinen tapaus

Mikä?
Ryhmätyömenetelmä, jossa opitaan tutustumalla todellisiin tapauksiin.

Miten?
Osallistujille esitetään todellinen tapaus esimerkiksi tekstin, videon, näytelmän tai äänitteen avulla. Osallistujat paneutuvat tapauksen aiheeseen tämän jälkeen annettujen kysymysten avulla. Tässä menetelmässä osallistujat hyödyntävät jaettua tietoa, materiaaleja ja omia kokemuksiaan. Lopullinen tuotos esitetään muille esimerkiksi minimessut tyyppisesti. Katso minimessut osio. Tällöin ryhmiä voi olla useampi, jolloin osallistujat voivat kiertää useamman ryhmän tuotokset läpi.


Tuotosten esittäminen

Osallistujat esittävät ryhmätyön tuotoksia erilaisin menetelmin. Tuotokset voivat olla lyhyempiä tai vaikka vain yksittäisiä sanoja. Nämä menetelmät voivat olla osana tuotosten esittämistä tai kokonaisuudessaan tuotosten purkamista.

Menetelmät:

Pantomiimi – osallistujat näyttelevät ilman ääntä ja muut yrittävät arvata

Draamallinen tarina – Tuotosten esittäminen tehdään yhdessä muiden kanssa. Muille annetaan erilaisia rooleja, jotka sopivat aiheeseen liittyen. Esim. puu, koira ja teltta. Esityksen vetäjä lukee tuloksia tarinallisesti ääneen, aina kun jokin rooli mainitaan on tämän henkilön tultava näyttämölle esittämään roolia sen mukaisesti miten se tarinassa kerrotaan. Tätä jatketaan niin kauan, että tarina päättyy. Tähän voi liittyä paljon naurua ja hauskoja tilanteita, jolloin on syytä käydä tulokset esityksen jälkeen vielä yhdessä läpi. Tässä on hyvä kysyä yleisöltä kysymyksiä mm. “Mitkä olivat tutkimustulokset?”.

Ihmispyramidi – Tämä sopii hyvin numerollisten tuotosten esittämiseen sekä toimii yhtenä osana esitystä. Kun tuotokset kerrotaan ääneen tai muita menetelmiä käyttäen ja tuotoksissa on jotakin tärkeimpiä numeroita, kuten esitelmä 100-vuotiaasta Suomesta, ohjeistetaan osallistujia tekemään yhdessä numero 100 omia kehoja käyttämällä. Tässä on luovuus rajana!


Tutustu myös

Päivitetty: 15.3.2021

Jaa: