Liike vaikuttaa -videosarja

Liike vaikuttaa -videosarja koostuu kolmesta asiantuntijavideosta. Videot käsittelevät tutkittua tietoa liikkeen vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, oppimiseen ja jaksamiseen.

Hyvinvointia virikkeillä ja tauoilla

Väestötutkimusten mukaan, nuoret aikuiset liikkuvat liian vähän. Liian vähäinen liike aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia kustannuksia.

Pienikin liikkeen lisääminen arkeen nostaa muun muassa vireystasoa ja auttaa oppimisessa. Tarjoamalla nuorille virikkeitä ja keskeytyksiä pitkien istumisjaksojen aikana, tuemme nuorten terveyttä ja hyvinvointia. 

Videon asiantuntija: Tommi Vasankari, johtaja, lääketieteen tohtori, UKK-instituutti (kesto 04:50)

Oppiminen tehostuu liikkumalla

Liikkumisen ja oppimisen välillä on tieteellisesti todistettu yhteys. Aivot ovat valmiina oppimaan, kun olemme fyysisesti aktiivisia.

Tutkimusten mukaan oppimistulosten kannalta on tärkeä liikkua säännöllisesti. Koska opiskelukulttuurimme on rakentunut pitkälti istumisen ympärille, tuleekin vaihtoehtoisiin ja liikkumista tukeviin oppimisympäristöihin ja oppimisen tapoihin kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Säännöllisen liikunnan ylläpitämiseksi on tärkeä löytää itselle mieluinen tapa liikkua sekä vapaa-ajalla että opiskelupäivän aikana. 

Videon asiantuntija: Minna Huotilainen, aivotutkija, Helsingin yliopisto (kesto 05:30)

Liike osana hyvinvoinnin kokonaisuutta

Lähes 40 prosenttia lukioikäisistä tytöistä ja 20 prosenttia pojista kokee uupumusasteista väsymystä opinnoissaan. Uupumusoireita voi kokea niin opinnoissaan korkealle tähtäävä ja hyvin menestyvä kuin myös taitojensa ylärajoilla ponnisteleva heikommin menestyvä opiskelija.

Fyysinen aktiivisuus parantaa mielialaa sekä vähentää masennus- ja ahdistusoireilua. Tämän hetkisen tutkimustiedon perusteella, liikkuminen suojelee myös uupumusoireilta.

Hyvinvoinnin kokonaisuus on yksilöllinen ja siksi jokaisen on tärkeä löytää itselleen tärkeät asiat ja tavat oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi.

Videon asiantuntija: Anu Kangasniemi, PsT, terveyspsykologian erikoispsykologi, LIKES (kesto 06:38)

Tutustu myös

Päivitetty: 15.12.2021

Jaa: