Teemapäivät ja -viikot

Ryhmä nuoria työskentelemässä paperien ja Post-it -lappujen kanssa lattialla.

Erilaiset teemapäivät ja -viikot antavat ideoita opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämiseksi. Kokosimme tälle sivulle teemapäiviä ja -viikkoja, joiden avulla voitte oppilaitoksissanne edistää ja kannustaa sekä opiskelijoiden että henkilökunnan hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta.

Teemapäivät ja -viikot lukuvuonna 2023–2024

Lue lisätietoa aiheesta klikkaamalla aiheen otsikkoa.

Liikkujan viikko 16.-22.9.2023

Liikkujan viikko on Euroopan komission kampanja, jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arjen liikkumisvalintoja sekä niiden vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kampanjan virallisilta kotisivuilta voi lukea lisää tietoa.

Liikkujan viikolla on mahdollista kannustaa oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilökuntaa kävelemään ja pyöräilemään kouluun. Teemaviikon aikana opiskelijoiden kanssa voi keskustella miten omat liikkumisvalinnat ovat yhteydessä terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kunnat ja kaupungit ovat viikon varsinaisia viettäjiä, mutta kaikki innokkaat tahot voivat olla mukana järjestämässä tapahtumia. Suomessa Motiva koordinoi Liikkujan viikkoa Traficomin toimeksiannosta.

Viikkoon sisältyy myös kansainvälinen Auton vapaapäivä 22.9. Päivän tavoitteena on kannustaa auton sijaan liikkumisvälineeksi omat jalat, pyörä tai julkinen liikenne.

Maailman sydänpäivä 29.9.2023

29.9. on virallinen vuosittainen teemapäivä, jolloin vietetään kansainvälistä Maailman sydänpäivää. Tavoitteena on kannustaa tekoihin sydänten terveyden hyväksi ja kiinnittää huomio sydämiin. Lue lisää Suomen Sydänliiton sivuilta.

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.2023

Maailman terveysjärjestön eli WHO:n järjestämän mielenterveyspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta mielenterveydenhäiriöistä ja edistää mielenhyvinvointia. Suomessa teemapäivää koordinoi MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Maailman selkäpäivä ja selkäviikko 16.-22.10.2023

Maailman selkäpäivää vietetään vuosittain 16.10. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta selkäkivuista ja edistää selän terveyttä. World Spine Day:n verkkosivuilta löydät tietoa taustaorganisaatiosta.

Suomessa maailman selkäpäivän yhteydessä vietetään selkäviikkoa, jonka aikana selkäyhdistykset järjestävät maksuttomia ja kaikille avoimia tapahtumia. Teemaviikolla pohditaan tekijöitä, jotka vaikuttavat selän hyvinvointiin ja rohkaistaan ihmisiä pitämään huolta selän toimintakyvystä. Selkäviikkoa ja selkäpäivää koordinoi Selkäliitto.

Maailman osteoporoosipäivä ja luustoviikko 16.-22.10.2023

Luustoviikkoa vietetään Suomessa 16.-22.10.2023 ja se sijoittuu aina Maailman osteoporoosipäivän (20.10.) ympärille. Suomessa Maailman osteoporoosipäivää vietetään Valkoisen Paidan Päivänä. Luustoviikon tarkoituksena on lisätä tietoa osteoporoosista sekä edistää luustoterveyttä. Tänä vuonna korostetaan ravinnon ja liikkumisen vaikutuksia luuston terveyteen. Luustoliitto koordinoi kampanjaa Suomessa. Sivulta löytyy muun muassa LuustoJive tanssivideo, luustotesti, luustoterveysvisa ja vinkkejä miten osallistua Luustoviikon viettoon.

Porraspäivät 6.-12.11.2023

Likesin koordinoimia Porraspäiviä vietetään viikolla 45 ja tavoitteena on herätellä ihmisiä pieniin arkipäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi. Porraspäivät ovat maksuton Liikkuva aikuinen -ohjelman toteuttama kampanja. Kampanjaviikolla kannustetaan valitsemaan portaat hissin sijaan erilaisten materiaalien avulla, jotka sijoitetaan portaiden ja hissin läheisyyteen. Samalla kiinnitetään huomiota paikallaanolon tauottamiseen.

Maailman diabetespäivä 14.11.2023

Maailman Diabetespäivä on Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämä. Tavoitteena on kiinnittää huomiota diabetekseen ja toisaalta se on juhlapäivä diabeteksen kanssa eläville. Suomen Diabetesliitto ry tukee tapahtumien järjestäjiä tuottamalla aineistoja ja tiedotteita päivän teemasta.

Valtakunnallinen Mielenterveysviikko 22.-28.11.2023

Suomessa mielenterveysviikkoa koordinoi Mielenterveyden keskusliitto. Tavoitteena on nostaa esille ajankohtaisia mielenterveyteen liittyviä aiheita eri puolilla maata. Samalla viikolla järjestetään valtakunnalliset mielenterveysmessut. Tämän vuoden teemana on luottamus.

Maailman syöpäpäivä 4.2.2024

Kansainvälisen syöpäunionin UICC:n kampanjoimaa Maailman syöpäpäivää vietetään vuosittain 4.2. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta muun muassa syövän ennaltaehkäisystä. Opiskelijoiden kanssa teemapäivänä voi keskustella, mitä jokainen voi tehdä syövän ennaltaehkäisemiseksi ja kannustaa opiskelijoita noudattamaan terveellisiä elintapoja.

Maailman unipäivä 15.3.2024

Kansainvälisen Maailman Unipäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta uneen liittyvistä tärkeistä asioista.

Aivoviikko 11.-17.3.2024

Maailmanlaajuisen Aivoviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta aivoista. Suomessa Muistiliitto kerää sivuilleen tietoa teemaviikosta ja on edellisenä vuotena muun muassa toteuttanut haasteita Aivoviikolle.

Kansainvälinen Onnellisuuden päivä 20.3.2024

YK:n Kansainvälisen onnellisuuden päivän tavoitteena on keskittää huomio onnellisuuden ja hyvinvoinnin tärkeyteen.

Maailman terveyspäivä 7.4.2024

WHO:n tavoitteena on kiinnittää huomiota ihmisten ja planeettamme hyvinvointiin Maailman terveyspäivänä. Maailman terveyspäivänä ihmisiä rohkaistaan osallistumaan terveyttä edistäviin aktiviteetteihin.

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä 4/2024

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä tavoitteena on nostaa esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta. Samalla kannustetaan eri tahoja edistämään opiskelijoiden mielenterveyttä. Nyyti ry koordinoi kampanjaa.

Pyöräilyviikko 5/2024

Valtakunnallisella Pyöräilyviikolla kannustetaan ihmisiä pyöräilemään. Kunta tai kaupunki vastaa usein pyöräilyviikon tapahtumien järjestämisestä.

Voitte hyödyntää oppilaitoksenne kanssa Smart Movesin tarjoaman ActionTrackin Sporttimonitori peliä kilometrien seurantaan.

Tuleeko sinulla mieleen jokin teemaviikko tai teemapäivä, joka puuttuu vielä tästä listasta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen teea.makinen(a)ukkinstituutti.fi ja lisäämme teeman sivuillemme.

Tutustu myös

Päivitetty: 16.10.2023

Jaa: