Miten tehdä opiskelusta vaivatonta?

Asioiden mieleen painaminen ja ymmärtäminen edellyttää keskittymistä. Mikäli opiskelua häiritsevät toistuvat keskeytykset, huomio kiinnittyy epäoleellisiin asioihin tai opiskeltavaa asiaa on liian paljon, opiskelu saattaa alkaa tuntumaan liian kuormittavalta, jopa stressaavalta.

Tietotulvan hillitsemiseksi opiskelijan kannattaa tehdä itselleen tehtävälistoja, priorisoida tehtäviä ja varata kalenterista riittävästi aikaa tehtävien suorittamiseen ympäristössä, missä ei ole liikaa keskittymistä häiritseviä asioita. On myös tutkittu, että lyhytkin seisomaannousu, istumisen katkaisu ja kevyet liikkumistauot aktivoivat aivojen aineenvaihduntaa ja edesauttavat oppimista.

To Do -lista

VIDEO 3. Smart Moves: Häiritsevätkö keskeytykset opiskelua?

Lähde: Siekkinen, K. 2019. Opiskeluergonomia – sujuvampaa ja vaivattomampaa opiskelua. Teoksessa Kunttu, K. ym. Opiskeluterveys. Duodecim.

Päivitetty: 29.5.2024

Jaa: