Liikkumisen vaikutukset hyvinvointiin

Liikkumisen vaikutukset ulottuvat kaikkiin elämän osa-alueisiin. Liikunta auttaa oppimaan, kohottaa kuntoa, parantaa itsetuntoa ja lievittää stressiä. Myös vuorovaikutustaidot kehittyvät ja opiskelija saattaa saada uusia kavereita.

Fyysinen hyvinvointi

Liikkuminen:

 • Edistää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa. Sydänlihas vahvistuu, verenkierto vilkastuu ja hapen käyttö tehostuu.
 • Alentaa verenpainetta.
 • Tehostaa aineenvaihduntaa ja sitä kautta parantaa veren insuliinitasapainoa.
 • Vaikuttaa veren rasva-arvoihin. Lisää HDL-kolesterolin ja laskee LDL-kolesterolin määrää veressä.
 • Vahvistaa luustoa. Luustoa vahvistava liikunta sisältää hyppyjä ja nopeita suunnanmuutoksia.
 • Kehittää lihaksistoa. Liikkuvalla on suuremmat, kestävämmät ja vahvemmat lihakset.
 • Parantaa liikehallintaa eli tasapainoa, ketteryyttä, koordinaatiota, reaktiokykyä ja nopeutta.
 • Auttaa painonhallinnassa, sillä se kuluttaa energiaa ja vaikuttaa kehonkoostumukseen.

Monipuolinen liikunta kuormittaa tasapuolisesti kaikkia elinjärjestelmiä:

 • hengitys- ja verenkiertoelimistö: kestävyys-, nopeuskestävyys- ja voimakestävyysharjoitukset
 • tuki- ja liikuntaelimistö: lihasvoimaharjoitukset, liikkuvuusharjoitukset, hyppelyt
 • hermolihasjärjestelmä: taito- ja tekniikkaharjoitukset, nopeusharjoitteet

Alta näet UKK-instituutin tekemän Liikunta vaikuttaa heti – kokeile! -interaktiivisen kuvan, jossa kuvataan yksittäisen liikkumiskerran tai heti liikkumisesta seuraavia vaikutuksia kehoon.

Useamman lajin harrastaminen ei välttämättä aina takaa liikunnan monipuolisuutta: Aktiivisesti hiihtoa ja pyöräilyä harrastava, saa kyllä hyvää harjoitusta hengitys- ja verenkiertoelimistölle, mutta tuki- ja liikuntaelimistön lihasvoima ja liikkuvuus sekä monet liikehallintakyvyt jäävät helposti paitsioon. Vastaavasti tennistä ja jalkapalloa harrastava harjoittaa liikehallintakykyjään monipuolisesti ja myös maksimaalinen kestävyys kehittyy, mutta peruskestävyysharjoittelu voi jäädä puutteelliseksi.

Psyykkinen hyvinvointi

Liikkuminen:

 • Lievittää stressiä vähentämällä kortisoli-stressihormonin eritystä ja viemällä ajatukset pois ikävistä asioista.
 • Tuo iloa elämään. Liikkuminen kiihdyttää hermoston välittäjäaineiden erittymistä ja saa aikaan mielihyvän tuntemuksia.
 • Edistää tervettä minäkuvaa. Turvallinen ja rento liikkuminen antaa myönteisiä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia, jotka parhaassa tapauksessa parantavat itsetuntoa.
 • Katso lisää liikkumisen vaikutuksesta mielen hyvinvointiin täältä.

Sosiaalinen hyvinvointi

Liikkuminen:

 • Kehittää vuorovaikutustaitoja. Ryhmässä liikkuminen opettaa ottamaan muut huomioon ja yhteisten sääntöjen noudattamista.
 • Antaa mahdollisuuden hankkia sosiaalisia suhteita ja ylläpitää olemassa olevia kaveruussuhteita.
 • Parantaa empatiakykyä.

Oppiminen

Liikunta vaikuttaa oppimiseen. Se lisää aivojen tilavuutta ja aktiivisuutta alueilla, joissa muisti ja toiminnanohjaus tapahtuvat.

Liikkumalla voit parantaa

 • tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä ja muistia
 • aistitoimintoja ja kykyä yhdistellä eri aistien kautta tulevaa informaatiota
 • hahmotuskykyä
 • kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia.

Sairaudet

Liikkumalla voi ehkäistä monia sairauksia ja terveysongelmia. Liikunta on myös erinomainen hoitokeino useilla sairauksille kuten diabetekselle.

Liikunta vähentää riskiä sairastua esimerkiksi

 • tyypin 2 diabetekseen
 • sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin
 • nivelrikkoon
 • osteoporoosiin (liikunta lujittaa luita)
 • syöpään
 • masennukseen.

UKK-instituutin Liikunta tavaksi – vaikutukset pysyviksi -julisteeseen on kerätty liikkumisen pitkäaikaisia vaikutuksia. Alta näet, miten säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen vaikuttaa terveyteen ja toimintakykyyn sekä ennaltaehkäisee ja hoitaa useampia sairauksia.

TIEDÄ LISÄÄ

UKK-instituutti. Liikunnan vaikutukset.

Päivitetty: 29.5.2024

Jaa: