Liikkumisen puheeksioton työkaluja

Liikkumisen puheeksiotto nuoren kanssa voi tuntua vaikealta tai aina ei tiedä, miten aloittaisi keskustelun. Liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä voit lukea täältä. Toisen autonomiaan puuttuminen tai sen puheeksiotto ei ole helppoa. Liikkumiseen liittyvässä keskustelussa on hyvä aloittaa käymällä läpi tämän hetkistä tilannetta ja mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijan liikkumiseen tai sen aloittamiseen.

Aluksi opiskelijan kanssa voi miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Koska olet viimeksi liikkunut?
 • Kuinka monena päivänä viikossa yleensä liikut?
 • Mitä mieltä olet oman liikkumisesi monipuolisuudesta?
 • Harjoitatko kestävyyskuntoa viikon kuluessa, entä lihaskuntoa ja liikehallintaa?
 • Jos toteutunut liikkuminen on kovin yksipuolista, mitä haittaa siitä voi olla sinulle?
 • Miten eri vuodenajat vaikuttavat liikkumiseesi?
 • Jos liikkumisesi on hyvin vähäistä, mikä olisi sinulle helpoin keino lisätä sitä?

Voitte myös miettiä yhdessä opiskelijan liikkumista liikkumisen suositusten näkökulmasta. Toteutuvatko ne? Mikä liikkumisessa on hyvällä mallilla ja missä olisi kehitettävää? Millä keinoilla voisi kenties lisätä liikkumista arjessa? Lisäksi kannattaa pohtia, mikä olisi opiskelijalle kaikista mieluisimmat tavat liikkua ja mitä tavoitteita opiskelijalla on liikkumiseen liittyen.

Liikuntapäivyri

Smart Moves -hanke on tuottanut liikuntapäivyrin opiskelijoille, jota voi käyttää liikkumisen kartoittamiseen, tavoitteiden asetteluun ja liikkumiseen seuraamiseen.

Täytettävä liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille

Täytettävä liikkumisen suositus on työkalu ammattilaiselle henkilökohtaisissa tapaamisissa opiskelijan kanssa. Täytettävän liikkumisen suosituksen voi täyttää ammattilaisen kanssa tai omatoimisesti. Se auttaa arvioimaan nykyisiä liikkumistottumuksia, vertaamaan nykyisiä liikkumistottumuksia suosituksiin sekä laatimaan toteutuskelpoisen suunnitelman liikkumisen lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.

Liikkumisresepti

Lisäksi UKK-instituutin sivuilta löytyy liikkumisresepti, joka on suunniteltu liikuntaneuvonnan työkaluksi terveydenhuollon ammattihenkilöille. Liikkumisresepti on tarkoitettu aikuisille, mutta sitä voidaan käyttää soveltaen myös nuoren kanssa.

Liikkumisreseptin avulla voit keskustella opiskelijan kanssa

 • hänen omista liikkumistottumuksistaan
 • kuinka paljon tulisi liikkua
 • liikkumisen tavoitteista
 • liikkumisen muodoista
  • mikä juuri häntä kiinnostaisi ja mihin on aikaa
  • liikkumista ovat mm. arki-, ja hyötyliikunta, opiskelumatkat ja harrastukset
 • liikkumisohjeista
  • liikkumisen muodot, useus, kesto ja rasittavuus
 • liikkumisen toteutumisen seurannasta.

Liikkumisreseptin käytön tueksi on laadittu Liikkumisreseptin käyttöohje. Jos tarvitset lisäkoulutusta liikkumisreseptin käyttöön, ole yhteydessä: koulutus@ukkinstituutti.fi. Tilauskoulutus voidaan järjestää joko vuorovaikutuksellisena verkkokoulutuksena (Adobe Connect -verkkokokousympäristö) tai työpajamuotoisena lähikoulutuksena esim. tilaajan omalla toimipaikalla.

Jaa: