Liikkumisen puheeksioton työkaluja

Liikkumisen puheeksiotto nuoren kanssa voi tuntua vaikealta tai aina ei tiedä, miten aloittaisi keskustelun. Liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä voit lukea täältä. Toisen autonomiaan puuttuminen tai sen puheeksiotto ei ole helppoa. Liikkumiseen liittyvässä keskustelussa on hyvä aloittaa käymällä läpi tämän hetkistä tilannetta ja mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijan liikkumiseen tai sen aloittamiseen.

Aluksi opiskelijan kanssa voi miettiä seuraavia kysymyksiä:

 • Koska olet viimeksi liikkunut?
 • Kuinka monena päivänä viikossa yleensä liikut?
 • Mitä mieltä olet oman liikkumisesi monipuolisuudesta?
 • Harjoitatko kestävyyskuntoa viikon kuluessa, entä lihaskuntoa ja liikehallintaa?
 • Jos toteutunut liikkuminen on kovin yksipuolista, mitä haittaa siitä voi olla sinulle?
 • Miten eri vuodenajat vaikuttavat liikkumiseesi?
 • Jos liikkumisesi on hyvin vähäistä, mikä olisi sinulle helpoin keino lisätä sitä?

Voitte myös miettiä yhdessä opiskelijan liikkumista liikkumisen suositusten näkökulmasta. Toteutuvatko ne? Mikä liikkumisessa on hyvällä mallilla ja missä olisi kehitettävää? Millä keinoilla voisi kenties lisätä liikkumista arjessa? Lisäksi kannattaa pohtia, mikä olisi opiskelijalle kaikista mieluisimmat tavat liikkua ja mitä tavoitteita opiskelijalla on liikkumiseen liittyen.

Liikuntapäivyri

Smart Moves -hanke on tuottanut liikuntapäivyrin opiskelijoille, jota voi käyttää liikkumisen kartoittamiseen, tavoitteiden asetteluun ja liikkumisen seuraamiseen.

Esimerkkikuvat liikkumissuosituksen täyttymisestä: Lasten ja nuorten liikkumisviikot

Esimerkkikuvat lasten ja nuorten liikkumisviikoista.

Esimerkkikuvat esittelevät, kuinka eri tavoin liikkumissuositus voi täyttyä eri ikäisillä lapsilla ja nuorilla. Liikkumisviikoista on laadittu esimerkkikuvat sekä omatoimisesti liikkuvalle että tavoitteellisesti urheilevalle 5.-luokkalaiselle, 8.-luokkalaiselle sekä toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijalle.

Esimerkkikuvat on laadittu opettajien sekä kouluterveydenhoitajien ja valmentajien avuksi oppitunneille, laajoihin terveystarkastuksiin, vanhempainiltoihin sekä valmennuskoulutuksiin.

Tutustu esimerkkikuviin lasten ja nuorten liikkumisviikoista.

Liikkumisen verkkokysely 7–17-vuotiaille

Liikkumisen verkkokysely ohjaa lapsia ja nuoria tarkastelemaan liikkumistottumuksiaan ja tarjoaa tukea mahdollisiin muutostarpeisiin.

Kysely auttaa vastaajaa arvioimaan liikkumistaan ja antaa palautetta siitä, miten tottumukset vastaavat 7–17-vuotiaiden liikkumissuositusta. Verkkokysely tarjoaa yhteenvedon viikon aikana kertyneestä liikkumisesta ja unesta diagrammeineen sekä tukee omien tottumusten muutostarpeen pohtimista. Linkkien kautta vastaaja voi myös lukea lisätietoa kouluikäisten liikkumisesta ja saa vinkkejä oman hyvinvoinnin edistämiseen. 

Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus yli 18-vuotiaille

Arvioi liikkumisesi -verkkosovelluksen avulla voi arvioida omia liikkumistottumuksia. Verkkosovellus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille joko yhdessä ammattilaisen kanssa tai itsenäisesti täytettäväksi. Verkkosovellus auttaa selvittämään liikkuuko opiskelija tarpeeksi, nukkuuko riittävästi ja kuinka aktiivista opiskelijan arki on. Verkkosovellus antaa lyhyen palautteen liikkumisen suosituksen osa-alueista ja tarvittaessa vinkkejä nykytilanteen kohentamiseksi. Arvioi liikkumisesi -verkkosovellus toimii esimerkiksi liikkumissuunnitelman laatimisen perustana.

Täytettävä liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille

Täytettävä liikkumisen suositus on työkalu ammattilaiselle henkilökohtaisissa tapaamisissa opiskelijan kanssa. Täytettävän liikkumisen suosituksen voi täyttää ammattilaisen kanssa tai omatoimisesti. Se auttaa arvioimaan nykyisiä liikkumistottumuksia, vertaamaan nykyisiä liikkumistottumuksia suosituksiin sekä laatimaan toteutuskelpoisen suunnitelman liikkumisen lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.

Liikkumisresepti

Lisäksi UKK-instituutin sivuilta löytyy liikkumisresepti, joka on suunniteltu liikuntaneuvonnan työkaluksi terveydenhuollon ammattihenkilöille. Liikkumisresepti on tarkoitettu aikuisille, mutta sitä voidaan käyttää soveltaen myös nuoren kanssa.

Keskustelun tueksi

Työkalujen avulla voit keskustella opiskelijan kanssa

 • hänen omista liikkumistottumuksistaan
 • kuinka paljon tulisi liikkua
 • liikkumisen tavoitteista
 • liikkumisen muodoista
  • mikä juuri häntä kiinnostaisi ja mihin on aikaa
  • liikkumista ovat mm. arki-, ja hyötyliikunta, opiskelumatkat ja harrastukset
 • liikkumisohjeista
  • liikkumisen muodot, useus, kesto ja rasittavuus
 • liikkumisen toteutumisen seurannasta.

Päivitetty: 17.4.2024

Jaa: