Nuuska

Nuuska sisältää yli 2 500 kemikaalia, joista lähes 30 on syöpää aiheuttavia. Moni nuuskaaja saa päivittäin saman määrän nikotiinia kuin askin päivässä polttava tupakoija.

Nuuskaamisen terveyshaitat aiheutuvat pääosin sen sisältämästä nikotiinista. Nuuskassa on nikotiinia jopa 20 kertaa enemmän kuin tupakassa ja siksi se aiheuttaa nopeasti voimakasta riippuvuutta.

Nuuskan haittavaikutuksia ovat esimerkiksi:

 • suorituskyvyn heikkeneminen
 • hampaiden, suun ja limakalvojen vaurioituminen
 • verenkiertoelimistön sairaudet
 • haavojen parantumisen hidastuminen
 • mahahaava
 • suusyöpä.

Laki kieltää nuuskan maahantuonnin, myynnin ja luovuttamisen Suomessa. Nuuskan hallussapito ja maahantuonti on lain mukaan kielletty alle 18-vuotiailta. Kaikki tupakointikiellot koskevat myös nuuskaamista, eli nuuskaaminen on kielletty muun muassa oppilaitoksissa ja niiden ulkoalueilla.

Nuuska ja liikunta

Nuuska sisältää nikotiinia jopa 20 kertaa enemmän kuin tupakka. Nuuska ei sovi kenellekään, mutta etenkin urheilijan kannattaa harkita nuuskaamista tarkkaan, sillä nikotiini

 • heikentää suorituskykyä
 • hidastaa hermoston toimintaa ja refleksejä
 • heikentää lihasvoimaa ja -kestävyyttä
 • pienentää lihasmassaa
 • hidastaa palautumista
 • lisää vammautumisriskiä liikunnassa
 • hidastaa vammoista toipumista.

Nuuska mielletään edelleen urheilijoille sopivaksi päihteeksi. Tosiasiassa nuuska heikentää fyysistä kuntoa, vähentää lihasmassaa ja -voimaa sekä lisää vammautumisriskiä.

Urheiluseuratoiminta ja nuuska

Urheiluseurassa aktiivisesti ja säännöllisesti liikkuvista 15-vuotiaista joka kymmenes (10 %) käyttää nuuskaa joko päivittäin, viikoittain tai harvemmin kuin kerran viikossa. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen 2022 aineistosta.

Aktiivinen ja säännöllinen urheiluseuratoimintaan osallistuminen näyttäisi vähentävän nuorten nuuskan käyttöä muihin samanikäisiin verrattuna. Aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten nuuskan käyttö oli harvinaisempaa kuin nuorten, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan (10 % vs. 23 %). Lisäksi säännöllisesti urheiluseurassa liikuntaa harrastavat nuoret käyttivät nuuskaa harvemmin kuin silloin tällöin seuratoiminnassa mukana olevat samanikäiset (10 % vs. 26 %).

Eroon nuuskasta

Korkean nikotiinimääränsä vuoksi nuuska aiheuttaa riippuvuutta varsin pian. Vähentämällä nuuskan käyttöä asteittain veren nikotiinipitoisuus laskee hitaasti. Näin vähennät lopettamisesta aiheutuvia vieroitusoireita.

Nuuskaamisen lopettamisen myötä hengityksesi raikastuu, kuntosi kohenee, lihasvoimasi kasvaa etkä sairastu yhtä helposti. Lisäksi keskittymiskykysi paranee, nukut paremmin ja säästät rahaa.

Lopettamiseen liittyy vieroitusoireita, kuten levottomuus, ärtyneisyys, unettomuus, keskittymisvaikeudet ja päänsärky. Oireet ja niiden voimakkuus ovat yksilöllisiä. Vähennä nuuskaamista asteittain ja tee suunnitelma lopettamiselle. Päätä lopettamispäivä ja hävitä nuuska sekä siihen liittyvät välineet. Pysy suunnitelmassasi ja muista palkita itsesi onnistumisesta tasaisin väliajoin. Kerro lopettamispäätöksestäsi myös kavereillesi ja pyydä heitä tukemaan päätöstäsi.

Jos nuuskan tarve iskee, keksi muuta ajateltavaa. Lähde ulos kävelylle tai tee jotain muuta mukavaa yksin tai kaverin kanssa. Voit korvata nuuskan esimerkiksi purkalla tai sokerittomilla pastilleilla.

Aina lopettaminen ei onnistu yksin. Apua lopettamiseen on saatavilla useilta tahoilta. Kysy apua kouluterveydenhoitajalta tai kuntasi terveyspalveluista.

TIEDÄ LISÄÄ

Fressis
Mitä nuuska on?
Riippuvuustesti: nuuska
Testi: miten nuuska vaikuttaa urheilusuoritukseen
Näin eroon nuuskasta
Erovirasto-sovellus: irti nikotiinista (suomeksi ja ruotsiksi)

EHYT ry
Nuuska
Tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käytön ehkäisy ja lopettaminen

Buenotalk.fi
Visa: mitä tiedät nuuskasta?

Terve Urheilija
Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret käyttävät nikotiinituotteita muita ikäisiään harvemmin

Päivitetty: 27.2.2024

Jaa: