Mielen hyvinvointi

Sisältö

Mielenterveys on tyytyväisyyttä omaan elämänlaatuun. Se on itsensä ja muiden hyväksymistä, myönteisiä ihmissuhteita sekä sitä, että kokee elämänsä merkitykselliseksi. Mielenterveys auttaa hallitsemaan ajoittaista ahdistusta ja tukee arjessa jaksamista.

Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta monin tavoin. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat opiskelu tai työnteko, tunteista ja mieltä askarruttavista asioista puhuminen sekä kyky ratkaista ongelmia ja ristiriitoja. Hyvät suhteet kavereihin ja perheeseen sekä itsensä hyväksyminen ja hyväksytyksi kokeminen auttavat mielenterveyden ylläpitämisessä. Lisäksi itsensä toteuttaminen ja tunteiden ilmaisu esimerkiksi harrastusten kautta tekevät mielenterveydelle hyvää.

Lue lisää mielen hyvinvoinnista Opiskelija -osiosta


Hyvinvointitesti

Hyvinvointitestillä voi kartoittaa omaa tai opiskelijoiden mielen hyvinvointia.


Tietovisa

Kartoita tietämystäsi tietovisan avulla mielen hyvinvoinnista.


Tehtävät

Mielen hyvinvoinnin käsi

Lataa sähköisesti täytettävä mielen hyvinvoinnin käsi

Lataa tulostettava mielen hyvinvoinnin käsi

Kuva: Mielen hyvinvoinnin käsi.

Stressi

Lataa sähköisesti täytettävä 10 kysymystä stressistä tehtävä

Lataa tulostettava 10 kysymystä stressistä tehtävä

Kuva: 10 kysymystä stressistä tehtävä.

Tuntisuunnitelmat

Smart Movesin valmiit tuntisuunnitelmat PowerPoint -diasarjoina opetuksesi avuksi. Tuntisuunnitelmien sisällöt sopivat erityisesti ammatilliselle puolelle. Voit muokata dioja omien tarpeidesi mukaan.

Mielen hyvinvointi -PowerPoint

Diasarja pitää sisällään:

  • Voi hyvin
  • Sosiaalisuus
  • Selviytyminen vaikeista elämänvaiheista
  • Mielen hyvinvointi työssä

Video

Smart Moves -hankkeen video mielen hyvinvoinnista.

Jaa: