Kisat ja pelit

Sisältö

Vaihtelua oppitunneille toiminnallisten kisojen ja pelien kautta. Kisat ja pelit tuovat oppitunneille hauskuutta ja liikettä opiskelun lomassa.

Voit hyödyntää tehtävissä alla olevia pelikortteja seuraavista aiheista:


Liikkuva alias

Mikä? Opiskellaan sanastoa, käsitteitä tai ilmiöitä lisäämällä liike tuttuun Alias -sanaselityspeliin.

Miten? Ryhmästä yksi henkilö näyttää liikkeen muille ryhmäläisille ja hakee alias -sanan luokkatilan toiselta puolelta. Muu ryhmä tekee liikettä niin kauan kuin sana on selitetty ja arvattu. Peli jatkuu samalla tavalla kunnes kaikki sanat on selitetty. 

Video. Malli liikkuvasta aliaksesta.

Matikkakisa

Mikä? Treenataan päässälaskua, tiimityöskentelyä ja liikehallintaa.

Miten? Ope: suunnittele parillinen määrä päässälaskuja, joiden tulokset ovat 1-8. Jaa opiskelijat neljän hengen ryhmiin ympäri luokkatilaa. Näytä kaksi laskua kerrallaan. Ryhmät laskevat laskun ja laittavat 1. laskun tuloksen mukaisen määrän käsiä ja 2. laskun mukaisen määrän jalkoja lattiaan. Ryhmäläisten tulee olla kosketuksissa keskenään. Nopein oikean vastauksen rakentanut ryhmä saa pisteen. Laskujen loputtua eniten pisteitä saanut ryhmä voittaa.

Video. Malli matikkakisasta.

Muistipeli

Mikä? Kerrataan sisältöjä liikkuvan muistipelin avulla. Sopii kaikkiin oppiaineisiin.

Miten? Tehdään muistipelin kortit kirjoittamalla lapuille kysymyksiä ja vastauksia, termi ja selitys tai sanoja suomeksi ja vieraalla kielellä. Jaetaan opiskelijat joukkueisiin luokan takaosaan ja levitetään kullekin ryhmälle oma muistipeli luokan etuosaan. Jokainen joukkue pelaa omia pelejään siten, että pelaajat käyvät yksitellen kääntämässä pareja. Ensimmäisenä kaikki parit löytänyt joukkue on voittaja!

Video. Malli muistipelistä.

Pantomiimi

Mikä? Havainnollistetaan opittuja tietoja, termejä tai vieraskielisiä sanoja pantomiimin keinoin.

Miten? Opettaja kirjoittaa sisältökortit etukäteen tai tämä voidaan tehdä opiskelijoiden kanssa yhdessä. Opiskelijat jaetaan ryhmiin, jotka näyttelevät kortin sisällön toisille ilman puhetta. Ensimmäisenä oikein vastauksen sanonut joukkue saa pisteen.


Sijoita itsesi

Mikä? Sijoita itsesi -tehtävä aktivoi jokaisen opiskelijan ja lisää keskittymistä: tehtävässä on pakko olla hereillä!

Miten? Sijoita itsesi -toteutuksen kolme variaatiota:

  1.  Jana-variaatio: Opiskelijat sijoittavat itsensä janalle mielipiteen tai tiedon pohjalta. Sijoittumisen jälkeen opettaja voi kysyä perusteluja, miksi opiskelija seisoo juuri valitsemallaan paikalla. Janaa voi hyödyntää myös opiskelijan oman kokemuksen tai palautteen mittaamisessa.
  2.  ABC-variaatio: Tilaan merkitään kolme pistettä A, B ja C (tai enemmän). Opettaja esittää kysymyksen ja antaa siihen kolme vastausvaihtoehtoa. Opiskelijat siirtyvät pisteisiin omien vastauksiensa mukaan. Oikeat vastaukset käydään tarvittaessa perusteluineen yhdessä läpi.
  3. Väittämät: Tilaan merkitään kaksi pistettä: oikein ja väärin. Opettaja esittää väittämiä ja opiskelijat siirtyvät pisteelle sen mukaan, ajattelevatko väittämän pitävän paikkaansa.

Tutustu myös

Päivitetty: 16.4.2024

Jaa: