Liikkuva opiskelu -ohjelma

Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Jokainen oppilaitos kehittää aktiivista toimintakulttuuria omalla tavallaan. Liikkuva opiskelu​ -ohjelma on osa Liikkuva koulu -ohjelmakokonaisuutta, johon kuuluvat myös peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelma ja varhaiskasvatuksen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma. Ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa koordinoi Likes. Liikkuvan opiskelun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Smart Moves -hanke mukana liikkeen edistämisessä

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on edistää ja vakiinnuttaa Liikkuva opiskelu -ohjelman toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa valtakunnallisesti. Hanke pyrkii toiminnallaan lisäämään opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta, opiskelukykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Smart Moves tukee Liikkuva opiskelu -ohjelmaa seuraavilla toimenpiteillä:

  • Kehitetään käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhdessä asiantuntijoiden ja oppilaitosten kanssa.
  • Järjestetään verkko- ja lähikoulutusta oppilaitosten moniammatilliselle henkilöstölle ja opiskelijoille.
  • Jalkautetaan tietoa oppilaitoksiin.

Tutustu:

TIEDÄ LISÄÄ

Liikkuva opiskelu – yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä

Let´s Move It – Liikunta kuuluu kaikille

Liikkuva amis – vinkkejä liikkeen lisäämiseen oppilaitoksissa

Liikunnan aluejärjestöt – tukea lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

Liikunnan aluejärjestöt – Näin kouluttaudut liikuntatutoriksi!

Päivitetty: 15.8.2022

Jaa: