Työelämä ja päihteet

Tupakointi

Tupakkalaki rajoittaa tupakointia työpaikalla. Tupakointi on kielletty päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä niiden ulkoalueilla. Vaikka tupakointi kuuluu itsemääräämisoikeuden piiriin, työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla ja työaikaan kuuluvilla tauoilla.

Tupakkatauot eivät paranna työkykyä, vaan vaikutus on päinvastainen. Tupakointi heikentää suorituskykyä ja vaikeuttaa työhön keskittymistä. Lisäksi tupakoitsijan vaatteet, hiukset ja hengitys haisevat, mikä ei ole soveliasta etenkään asiakaspalvelutyössä hoito- ja palvelualoilla.

Alkoholi

Työikäisen väestön yleisin kuolinsyy Suomessa on alkoholi. Vapaa-aikana tapahtuva runsas alkoholinkäyttö heikentää työkykyä merkittävästi. Työnantajalla on oikeus irtisanoa humalassa töissä oleva henkilö.

Työpaikoilla ilmenee alkoholista aiheutuvia haittoja varsin usein. Helposti havaittavia haittoja ovat krapulassa tai humalassa työskentely, alkoholin haju sekä alkoholin aiheuttamat myöhästymiset ja poissaolot. Sen sijaan vähitellen ilmeneviä haittoja, kuten työkyvyn heikkeneminen, masennus, ongelmat työyhteisössä ja työnlaadun heikkeneminen, voi olla vaikeampi havaita ja yhdistää alkoholin käyttöön.

Runsaan alkoholin käytön seurauksia työpaikoilla ovat:

  • vaaratilanteet ja tapaturmat
  • ongelmat ja ristiriidat työyhteisössä
  • toistuvat poissaolot
  • lisääntynyt sairastaminen
  • ylimääräiset kustannukset
  • ongelmat työn laadussa ja asiakastilanteissa.

Nuuska

Tupakkalaissa nuuskan käyttö on kielletty niissä tiloissa, joissa tupakointi on lain nojalla kielletty. Vaikka nuuska ei haise samalla tavalla kuin tupakka, ei sen käyttö työajalla sovi ammattilaiselle. Myös nuuskaaminen pilaa hampaat, saa hengityksen haisemaan ja vanhentaa ihoa. Nuuska huulessa et anna itsestäsi kovin ammattimaista kuvaa. Usein luullaan, että nuuska auttaa keskittymään, mutta tosiasiassa se heikentää keskittymiskykyä ja vaikuttaa siten työtehoosi.

Huumeet

Päihteiden ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena työskentely aiheuttaa merkittävän tapaturmariskin työntekijälle itselleen sekä työkavereille. Huumetestejä käytetään työpaikoilla, joissa työtehtävät vaativat erityistä huolellisuutta ja joissa huumeiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa. Huumetestien käytöstä on säädetty laissa.

Työnantaja voi määrätä työntekijän esittämään todistuksen huumausainetestistä, jos

  • työntekijän epäillään olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä
  • työntekijällä on huumeriippuvuus
  • testaaminen on välttämätöntä työntekijän työkyvyn selvittämiseksi
  • työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

TIEDÄ LISÄÄ

EHYT ry, HUUGO-ohjelma
Päihteet työelämässä
Testi: sosiaalinen vastuu ja alkoholin käyttö

Päivitetty: 13.6.2022

Jaa: