Opiskeluergonomia

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Opiskelun ergonominen sujuvuus ja turvallisuus luovat hyvinvointia edistäen opiskelukykyä eli opiskelijan työkykyä. Opiskelijan, opiskeluympäristön ja -välineiden sekä opiskelumenetelmien välisestä vuorovaikutuksesta voidaan käyttää käsitettä opiskeluergonomia tai opiskelijan ergonomia. 

Opiskelija voi itse vaikuttaa opiskelun aiheuttamaan fyysiseen ja kognitiiviseen kuormitukseen varsin helposti. Istumisen aiheuttamaa fyysistä kuormitusta voit helpottaa tauottamalla paikallaanoloa 20-30 minuutin välein. Tämä voi tapahtua paikallaan liikehtimällä (silloin kun seisomaan nousu ei ole mahdollista), seisomaan nousulla tai jaloittelulla.

Opiskelijan ensisijaiset oppimisympäristöt ovat oppilaitos, kirjasto ja koti, joissa opiskeleminen tapahtuu edelleenkin nykyään pääosin istuen. Tutkimusten mukaan opiskelija istuu jopa 9-10 tuntia päivässä. Runsas paikallaanolo on todellinen haaste kehollemme fyysisesti ja saattaa altistaa erilaisille oireille tuki- ja liikuntaelimistössä. Lisäksi pitkäkestoinen paikallaanolo on todettu itsenäiseksi terveysriskiksi mm. erilaisten sydän- ja aineenvaihduntasairauksien kehittymiselle, vaikka liikkuisikin suositusten mukaisesti. Pelkästään istuen tapahtuvan opiskelun rinnalle on onneksi viime vuosina tullut tarjolle vaihtoehtoisia tapoja opiskella niin opiskeluun tarkoitettujen kalusteiden monipuolistuessa ja oppimispedagogisten menetelmien laajentuessa. On kuitenkin hyvä pohtia, miten opiskelusta saataisiin mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. 

Oman kehon antama viesti kehon epämukavuuden tunteesta tai keskittymiskyvyn lopahtamisesta on yleensä merkki tauon paikasta tai asennon vaihtelun tarpeesta. On vain tärkeä reagoida niihin ajoissa. Sosiaalista painetta opiskella seisten tai pitää taukoja voi helpottaa, jos opettajat yhdessä opiskeluryhmän kanssa sopivat ”pelisäännöistä” eli että on sallittua kertoa tauon tarpeesta, opiskella seisten, vaihdella opiskeluasentoja ja taukojumpata ohjattuna tai itsenäisesti. 

Lähde: Siekkinen, K. 2019. Opiskeluergonomia – sujuvampaa ja vaivattomampaa opiskelua. Teoksessa Kunttu, K. ym. Opiskeluterveys. Duodecim.

TIEDÄ LISÄÄ

Ergonomia (Työterveyslaitos)

Liikettä päivään – Back to Move!

Ryhdillä ruutuilemaan.  Koululaisergonomiaa oppilaille. Opiskeluergonomiaa opiskelijoille. Opetusmateriaali peruskoulujen ja toisen asteen opettajille. Paunonen B, Kannusmäki P & Laine S. Lahden ammattikorkeakoulu fysioterapian ko. opinnäytetyö 3/2017.

Päivitetty: 27.6.2023

Jaa: