Miten vähentää paikallaanoloa?

Terveyden kannalta yksi kävely- tai juoksulenkki ei välttämättä riitä korvaamaan kaikkea muuta paikallaanoloa päivän aikana. Siksi onki syytä kiinnittää huomiota paikallaanolon vähentämiseen ja pyrkiä siihen, että liikettä kertyisi tasaisesti päivän aikana.

Jokainen ylösnousu tekee hyvää.

Terveyden edistämiseen vaikuttavat yksilön lisäksi muun muassa yhteisö, organisaatio ja päätöksenteko. Oppilaitoksen paikallaanolon vähentämiseksi yksilötasolla opiskelija voi esimerkiksi seurata omaa liikkumistaan ja paikallaanoloa sekä tehdä tavoitteita aktivisuuden lisäämiseksi. Yhteisön tasolla voidaan tehdä muun muassa aktiivisia ryhmähaasteita ja pitää yhdessä taukoliikkumishetkiä.

Oppituntien aikana tulisi myös antaa mahdollisuus välillä jaloitella ja vaihdella istumisasentoja. Opettajat voivat omalla esimerkillään seistä luokan edessä, käyttää toiminnallisia opetusmenetelmiä tai pistää kellon soimaan tauonpaikaksi. Opettaja voi myös kannustaa liikkumiseen oppituntien välissä, esimerkiksi haastamalla opiskelijoita kävelemään oppilaitoksen ympäri tai kokeilemaan, kuinka monta kyykkyä he ehtivät tehdä tauon aikana.

Organisaatio tasolla voidaan tehdä muutoksia oppilaitoksen rakenteiden ja tapojen muuttamiseksi aktiivisemmaksi. Opiskeluyhteisöissä voidaan lisätä fyysistä aktiivisuutta laatimalla yhdessä eri toimijoiden kanssa pelisäännöt istumisen vähentämiseksi ja tauottamiseksi. Tapaamisia voi esimerkiksi pitää seisten, jumppapallon päällä istuen tai kävellen. Opiskelijaterveydenhuolto voi tukea aktiivisten toimintatapojen käyttöönottoa.

Oppilaitoksessa voidaan myös suunnitella yhdessä nuorten, opettajien ja opiskeluterveydenhuollon kanssa ympäristö, joka kannustaa ja opettaa vaihteleviin tapoihin toimia ja työskennellä. Luokkiin voidaan tuoda enemmän esimerkiksi seisomatyöpisteitä tai erilaisia vaihtoehtoisia istuimia, kuten satulatuoleja tai jumppapalloja. Portaiden etureunaan voidaan kiinnittää viestejä, jotka kannustavat käyttämään portaita tai kertovat niiden terveyshyödyistä. Myös koulun piha-alue on hyvä tarkistaa. Aktiovoiko se opiskelijoita tai houkutteleeko se liikkeelle?

Suositukset istumisen vähentämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut suosituksen istumisen vähentämiseen: ISTU VÄHEMMÄN -VOI PAREMMIN! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Suositukset on kohdennettu eri ikäryhmille. Seuraavasta listasta voit poimia vinkkejä nuorille paikallaanolon vähentämiseen:

 • Hyödynnä arjen liikkumismahdollisuudet, esim. kotityöt.
 • Kulje kouluun, harrastuksiin, asioille tai kavereiden luokse kävellen, pyöräillen, rullalaudalla, rullaluistimilla, potkulaudalla tai muuten aktiivisesti omia jalkoja käyttäen.
 • Vähennä television, tietokoneen, tablettien ja kännykän käyttöä.
 • Seiso tai kävele kännykkään puhuessa tai tablettia käyttäessä.
 • Sisusta huone niin, että tietokonetta käyttäessä seisotaan tai istutaan jumppapallon päällä.
 • Tauota pitkiä istumisjaksoja.
 • Vaihtele opiskeluasentoja.
 • Käytä portaita aina kun voit.
 • Liiku välitunnilla, esim. kävelemällä kaverin kanssa oppilaitoksen ympäri.
 • Valitse liikkumismuoto, mistä nautit ja tee sitä.
 • Ota kaveri mukaan liikkumaan.

Päivitetty: 17.12.2020

Jaa: