Alkoholi

Känniörvellyksellä voi olla kohtalokkaita seurauksia, sillä humalassa tapaturmariski kasvaa merkittävästi. Kännissä arviointikyky pettää helposti, ja saatat tehdä valintoja, joita et selvänä tekisi.

Alkoholin vaikutuksesta liikenneonnettomuuksissa kuolee noin 47 ja loukkaantuu noin 623 henkilöä vuosittain. Kuolleista lähes kolmannes ja loukkaantuneista lähes neljä kymmenestä on nuoria (15–24-vuotiaita). Lisäksi lähes 30 % nuorten muista tapaturmaisista kuolemista tapahtuu juopuneille. Tapaturmariski kasvaa humalatilan voimistuessa.

Kännissä et ole oma itsesi. Harkitsemiskyvyn puute yön pikkutunneilla voi johtaa riitoihin, mokailuihin, harkitsemattomiin tilityksiin ja kovaan morkkikseen.

Alkoholilaki suojaa alaikäisiä alkoholin haitoilta. Laki kieltää alkoholin myynnin, anniskelun ja hallussapidon alle 18-vuotiailta. Alkoholin välittäminen alaikäiselle on rikos.

Alkoholi ja liikunta

Humalassa ja krapulassa urheileminen on tehotonta ja vaarallista. Jo kaksi annosta alkoholia heikentää suorituskykyä merkittävästi.

Alkoholi ja liikunta eivät sovi yhteen. Humalassa urheillessa

  • suoritus- ja reagointikyky laskevat
  • hienomotoriikka heikkenee
  • loukkaantumisriski kasvaa
  • nestehukan riski kasvaa
  • infektioriski kasvaa.

Urheilusta kannattaa pidättäytyä myös alkoholin käytön jälkeisenä päivänä, sillä krapulassa urheilusta ei ole mitään hyötyä. Krapulassa kunto ei kohene, ja harjoittelu saattaa olla jopa vahingollista. Kostean illan jälkeen kannattaa pitää vähintään yksi lepopäivää ennen seuraavaa treeniä.

Urheiluseuratoiminta ja alkoholi

Urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten yleisimmin käyttämä päihde on alkoholi. Tämä selvisi WHO-Koululaistutkimuksen 2022 aineistosta. Aktiivisesti ja säännöllisesti urheiluseurassa liikuntaa harrastavista nuorista 24 % käytti alkoholia. Aktiivisesti urheiluseuratoiminnassa mukana olevat nuoret kuitenkin joivat alkoholia harvemmin kuin samanikäiset, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet urheiluseuratoimintaan (24 % vs. 31 %).

Tutkimuksen mukaan nuorten aktiivinen urheiluseuraharrastaminen oli yhteydessä vähäisempään humalajuomiseen. Kyselyn perusteella aktiivisesti urheiluseuratoimintaan osallistuvista nuorista 11 % oli ollut todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Sen sijaan nuorista, jotka eivät olleet koskaan harrastaneet liikuntaa urheiluseurassa, 23 % oli ollut todella humalassa kyselyä edeltäneen kuukauden aikana.

Alkoholin riskikäyttö

Ihmisen aivojen kehitys täyteen toimintavalmiuteen kestää noin 20-vuotiaaksi asti. Tästä syystä alkoholin vaikutukset nuoriin ovat aikuisiin verrattuna moninkertaiset. Sukupuoli ja kehonpaino vaikuttavat siihen, millaisesta alkoholimäärästä humaltuu. Alkoholin sietämisessä on myös yksilöllisiä eroja.

Alkoholin käyttö ei ole jokaisen oma asia, sillä sen vaikutukset kohdistuvat myös läheisiin ja muihin ihmisiin. Ovatko läheisesi huolestuneita ryyppäämisestäsi? Joutuvatko kaverisi toistuvasti pitämään sinusta huolta? Runsaalla kännäämisellä on vaikutuksia myös omaan terveyteesi ja hyvinvointiisi, opiskeluun tai työhön, rahankäyttöösi ja tulevaisuuteesi.

Asiat eivät ole koskaan niin huonosti, että niitä kannattaisi yrittää ratkaista juomalla. Känni voi hetkellisesti lievittää ahdistuneisuutta ja kohentaa mielialaa, mutta seuraavana päivänä olo on vielä raskaampi.

Krapulan korjaaminen tasoittavilla ja usean päivän ryyppyputki ovat varmoja merkkejä siitä, että juominen on sinulle ongelma. Jos et pysty itse vähentämään juomistasi, apua lopettamiseen on saatavilla. Älä epäröi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan tai kuntasi päihdehuollon palveluihin.

Jos haluat pysyä tikissä, jatkuva ryypiskely ei kannata. Alkoholi myös lihottaa, sillä se sisältää energiaa lähes yhtä paljon kuin rasva.

TIEDÄ LISÄÄ

Fressis
Alkoholi
Testi: alkoholi
Testi: alkoholi ja ajokyky

EHYT ry
Alkoholi

Buenotalk.fi
Visa: millainen alkoholitietäjä olet?
Kysymyksiä ja vastauksia alkoholista

Nuortenlinkki.fi
Alkoholin liikakäytön riskit -animaatio

UKK-instituutti
Alkoholi on urheilevien nuorten yleisimmin käyttämä päihde

Päivitetty: 27.2.2024

Jaa: