Liikemittaukset

Vuonna 2021 Smart Moves innostaa liikkeelle uudella tavalla. Liikemittaus tuottaa opiskelijalle konkreettista tietoa liikkeen ja paikallaanolon määrästä sekä niiden eroista esim. oppituntien ja käytännön työharjoittelujakson välillä. Liikemittausta voi käyttää liikettä lisäävien menetelmien tulosten tarkastelussa ja se on myös oiva liikuntaneuvonnan työkalu.

Liikemittari

Liikemittauksissa käytettävä Exsed-aktiivisuusmittari on UKK-instituutin ja UKK Terveyspalvelut Oy:n yhteistyössä kehittämä kiihtyvyysanturimittaukseen perustuva mittauslaite. Mittaus tuottaa opiskelijalle tietoa liikkeestä, paikallaanolosta ja unesta. Aktiiviseen aikaan mittari kulkee mukana lantiolla esimerkiksi vyölenkissä. Yöllä mittaria pidetään ranteessa.

Mittausaika

Mittaukset voidaan toteuttaa joko yhden tai kahden viikon jaksoissa. Kahden viikon mittauksessa opiskelija saa käyttöönsä myös mobiiliapplikaation. Kahden viikon aikana kertyneet aktiivisuustiedot tallentuvat pilvipalveluun, josta omaa mittaustietoa voi tarkastella reaaliajassa ensimmäisen mittausviikon jälkeen.

Hinta

Mittaukset ovat maksullisia. Hinta määräytyy mittausjakson pituuden perusteella

  • 1 viikko / 20e / opiskelija
  • 2 viikkoa / 30e/ opiskelija.

Liikemittauksen hinta sisältää

  • Exsed-mittauksen (liikkuminen, paikallaanolo ja uni)
  • mittarien postituksen ja käytön opastuksen
  • palauteraportin (yksilö ja ryhmä) ryhmän viitearvoilla ja suosituksilla
  • etäyhteyksillä toteutetun palautetilaisuuden.

Kenelle?

Toisen asteen oppilaitokset voivat tilata mittauksia opiskelijoilleen esimerkiksi liikuntaneuvonnan tueksi. Yhden viikon mittauksen aikana opiskelijat eivät itse näe mittarin keräämiä tietoja. Mittauksen jälkeen jokainen saa itselleen henkilökohtaisen palautteen liikkeen määrästä, paikallanolosta sekä unesta. Yhteisesti järjestettävässä palautetilaisuudessa omaa aktiivisuutta voi verrata suosituksiin ja pohtia esimerkiksi millaisia liikettä lisääviä menetelmiä voisi ottaa käyttöön paikallaanolon tauottamiseksi ja vähentämiseksi.

Kahden viikon mittausta voidaan käyttää, kun halutaan verrata liikkeen ja paikallaanolon määrää esimerkiksi normaalin opiskeluviikon ja käytännön harjoittelujakson välillä. Mittausta voi käyttää myös liikettä lisäävien toiminnallisten menetelmien tulosten seurannassa ja tarkastelussa.

Kiinnostuitko?

Ole yhteydessä hankekoordinaattori Teea Mäkiseen. Suunnitellaan yhdessä juuri sinun oppilaitoksesi opiskelijoille parhaiten sopivat liikemittaukset.

Päivitetty: 29.6.2022

Jaa: