Hankkeen esittely

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja fyysisesti aktiivista toimintakulttuuria oppilaitoksissa. Kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat ja oppilaitosten henkilöstö.

Taustaa

Nuorten elintavat ovat polarisoituneita ja terveyserot suuria. Toisen asteen opiskelijoiden osalta liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista 22% täyttää tunnin liikuntasuosituksen. Kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä kertoo liikkuvansa 13% toisen asteen opiskelijoista. Todella vähän liikkuvien osuus (1h enintään 2xvko) on erityisen suuri ammattiin opiskelevien joukossa 39%. Nuorten keskuudessa on havaittavissa uupumista ja tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Monilla on myös haasteita terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

Toteutus

Smart Moves -hanke lisää nuorten hyvinvointia

  • tuottamalla monipuolista oppimateriaalia
  • kehittämällä käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa
  • jalkauttamalla tietoa oppilaitoksiin.

Hanke tuottaa maksutonta materiaalia verkkoon vapaasti käytettäväksi. Smartmoves.fi -verkkosivuston materiaalit on suunniteltu hyödynnettäviksi oppilaitosten arjessa ja ne tukevat toisen asteen Liikkuva opiskelu -toimintaa. Verkkosivut täydentyvät hankkeen edetessä.

Koordinointi ja rahoitus

Smart Moves on UKK-instituutin kehittämishanke, jota toteutetaan useiden asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kanssa yhteistyössä. Hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelma LiVEä. Ohjelman muut osahankkeet ovat Terve Urheilija® -ohjelma (2006–) ja Terve Koululainen -hanke (2010–2018). Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää:

Päivitetty: 12.3.2021

Jaa: