Työelämä ja liikunta

Työelämä kuormittaa fyysisesti ja psyykkisesti eri tavoin eri ammattialoilla työskenteleviä. Tekniikan ja liikenteen alalla tarvitaan vahvaa fyysistä kuntoa esimerkiksi raskaiden taakkojen kantamisessa. Kauneudenhoitoalalla tai catering-alalla ryhdikkään seisoma-asennon ylläpidossa hyvä keskivartalolihasten kunto on hyödyksi. Istumatyössä kroppa on puolestaan usein kovilla paikallaanolon vuoksi.

Monipuolisella liikunnalla on paljon myönteisiä vaikutuksia työelämään. Liikunta auttaa niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen jaksamiseen ja palautumiseen. Fyysinen aktiivisuus parantaa työkykyä, jaksamista sekä vähentää sairauspoissaoloja. Liikunta auttaa hallitsemaan stressiä ja vähentää unettomuutta sekä parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa. Lisäksi liikunta opettaa ymmärtämään pelisääntöjä ja kunnioittamaan toisia. Liikunta kehittää myös sosiaalisia taitoja. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan muuttuvassa opiskelun ja työelämän muutoksessa.

Saat jo puolituntia liikuntaa päivään ja 2,5 tuntia viikkoon kun kävelet kouluun, työpaikalle tai bussipysäkille vartin aamulla ja iltapäivällä.

Tauota opiskelua ja työtäsi: istahda välillä, nosta jalat ylös, oikaise ryhti, jumppaile ja venyttele päivän aikana.

Fyysisesti raskas työ

Fyysisesti raskaassa työssä kehon lihaksisto kuormittuu usein epätasaisesti, ja monet työasennot toistuvat samanlaisina. Se lisää nivel- ja lihasvaivojen riskiä. Koska esimerkiksi raksalla pitää tasapainoilla telineillä hankalissa asennoissa, tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa sekä tärkeitä motorisia taitoja. Mitä kattavammin liikuntaa harrastaa, sitä vähemmän työstä aiheutuvia terveyshaittoja kehittyy ja työtapaturmia sattuu. Lisäksi hyväkuntoinen rasittuu työssä vähemmän.

Seisomatyö

Seisomatyössä keskivartalolihasten merkitys korostuu ylläpidettäessä hyvää ryhtiä ja hyvää seisoma-asentoa. Vääränlaiset seisoma-asennot, kuten ”pissahätäasento”, voivat aiheuttaa lihasepätasapainoa ja nivelpintojen kulumista. Lisäksi seisomatyö on erityisen raskasta selälle ja jaloille. Siksi onkin hyvä hankkia kunnolliset kengät ja tauottaa seisomista. Lisäksi monissa seisomatöissä joudutaan kannattelemaan käsiä, mikä kuormittaa niska- ja hartiaseudun lihaksia. Pieni taukoliikunta välillä tekee hyvää.

Istumatyö

Monen suomalaisen päivästä jopa 80 prosenttia kuluu istuen, seisten tai maaten. Istuma- ja näyttöpäätetyöskentely on työelämässä yleistä, joka lisää päivittäistä paikallaan vietettyä aikaa.

Vaikka toimistotyö on fyysisesti kevyttä, aiheuttavat runsas yhtäjaksoinen istuminen ja niska- ja selkälihasten ylikuormittuminen terveyshaittoja. Siksi istumista onkin syytä tauottaa. Hyvä fyysinen kunto auttaa kestämään istumisen terveysriskejä paremmin. Lisäksi se vahvistaa keskivartalon syviä lihaksia ja lapaluiden lihaksia, jotka auttavat ylläpitämään hyvää ryhtiä. Peruskestävyyttä ylläpitävän harjoittelun ja voimaharjoittelun lisäksi on muistettava säännöllinen liikkuvuusharjoittelu: istuma- ja näyttöpäätetyö kiristää ja jäykistää kehon etupuolta, kuten rintalihaksia ja -rintakehää, sekä lonkan koukistajia. Onkin hyvä muistaa, että mitä enemmän istuu, sitä tärkeämpää on harrastaa liikuntaa vaihtelevasti.

Tutustu myös

Päivitetty: 11.3.2021

Jaa: