Liikuntavammojen hoito

Sisältö

Liikuntavammat ovat useimmiten lieviä, mutta niiden pitkäaikaisseuraukset saattavat olla harmillisia. Jopa 35 % tapaturmista vaatii lääkärikäyntiä ja 5 % sairaalahoitoa heti tai myöhemmin. Noin 40 % vammoista hoituu kotikonstein ilman ammattilaisen apua. Lievät nyrjähdykset ja venähdykset eivät välttämättä vaadi lääkärikäyntiä, mutta oikeanlainen ensiapu ja jatkokuntoutus on tarpeen myös lievissä vammoissa.

Jos olet epävarma vamman vakavuudesta, on parempi käydä näyttämässä sitä terveydenhuollon ammattilaiselle kuin jäädä kotiin ihmettelemään. Hoitamaton vamma aiheuttaa pahimmassa tapauksessa pidempiaikaista vahinkoa.

Liikuntavammasta toipuminen on usein hidasta ja vamma voi haitata normaalia elämää pitkään. Siksi vammojen ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa.

Tapaturman ensiapu

Tapaturma voi yllättää, vaikka yrittäisit ennakoida riskit. Tapaturmatilanteessa nopea reagointi on tärkeää. Tunnista mahdollinen hätätilanne ja soita aina 112 mm. pään vammoissa ja tajunnan menetyksessä, niskavammoissa, avomurtumissa, voimakkaan verenvuodon yhteydessä sekä kaulan alueen iskuvammoissa.

Pään vammoissa ilman tajunnan menetystä, murtumaepäilyissä, varaamisrajoitusta aiheuttavissa alaraajavammoissa, liikerajoitusta aiheuttavissa yläraajavammoissa, rintakehävammoissa ja silmävammoissa loukkaantunut henkilö on hyvä toimittaa päivystykseen tilanteen nopeaa jatkoarviointia varten.

Liikuntavamman ensiapu

Liikuntavammojen ensiapu- ja hoito-ohje on päivitetty. Aikaisempi KKK-ensiapuohje (kompressio–koho–kylmä) on korvattu uudella PEACE-ohjeella. Kokonaan uutena liikuntavammojen hoitosuositukseen on otettu mukaan ensiapua seuraavien päivien kuntoutustoimet (LOVE-ohje). Uusi ohjeistus mukailee uusinta tieteellistä tutkimusnäyttöä.

Lue UKK-instituutin verkkouutinen uudesta PEACE & LOVE -ohjeesta.

PEACE liikuntavamman ensiapuohje

Tehokkaalla ensiavulla minimoidaan vamman aiheuttamat haitat ja nopeutetaan paranemista. Tavallisimmissa liikuntatapaturmissa, kuten nyrjähdyksissä ja lihasrepeämissä, toimitaan PEACE-säännön mukaisesti.

PEACE eli Protect – Elevate – Avoid anti-inflammatory modalities – Compress – Educate

Suojele P(Protect): Vältä varausta tai rajoita liikettä ensimmäisten päivien (1–3) aikana vamman jälkeen vähentääksesi verenvuotoa ja välttääksesi lisävaurioiden muodostumista vamma-alueelle.

Kohota E(Elevate): Nosta mahdollisuuksien mukaan vammautunut alue sydämen yläpuolelle helpottaaksesi kudosnesteen poistumista vamma-alueelta.

Harkitse – A (Avoid anti-inflammatory modalities): Vältä tulehdusprosessiin vaikuttavia hoitomenetelmiä ensiavussa. Tulehdusprosessiin vaikuttavat tekijät, kuten tulehduskipulääkkeet, voivat vähentää tulehdusreaktion hyödyllisiä vaikutuksia kudosten toipumisessa. Kylmähoidon tehosta ei ole riittävää näyttöä akuuttien liikuntavammojen hoidossa, ja pitkittynyt kylmähoito voi myös häiritä paranemista. Käytä siis tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa harkiten, ja suosi kivunhoidossa mieluummin parasetamolia.

Purista – C (Compress): Vamma-alueen mekaaninen kompressio vähentää turvotusta ja kudoksensisäistä verenvuotoa.

Ohjeista – E (Educate): Kannusta potilasta aktiiviseen ja omatoimiseen kuntoutumiseen. Passiivisista hoitomuodoista on harvoin hyötyä akuutin vamman hoidossa. Anna realistinen kuva paranemisen kestosta.

Jos vamman aiheuttama kipu ja turvotus on voimakasta, et pysty varaamaan painoa vammautuneen kehon osan varaan tai vamma muuten mietityttää, hakeudu lääkärin.

LOVE liikuntavamman jatkohoito-ohje

LOVE eli Load – Optimism – Vascularisation – Exercise

Kuormita – L (Load): Lepo suositellaan korvaamaan sopivalla kuormituksella. Uusi LOVE-suositus korostaa kuormituksen aloittamista ja normaalien toimintojen jatkamista heti oireiden salliessa. Sopivalla kuormituksella vältetään kivun voimistumista ja vahvistetaan kudosten paranemista liikkeen avulla. Normaali harjoittelu on usein vaihdettava korvaaviin harjoitteisiin, jotta muodostuva arpi olisi mahdollisimman pieni ja kestävä.

Pysy positiivisena – O (Optimism): Tue myönteistä asennoitumista paranemista kohtaan pysyen samalla realistisena paranemisen aikataulusta. Huoliajattelu, masentuneisuus ja liikkeen pelko yhdistyvät heikompaan lopputulokseen vammasta toipuessa.

Tue verenkierron palautumista – V (Vascularisation): Muutama päivä vamman jälkeen aloitettu aerobinen harjoittelu edistää normaalin verenkierron palautumista auttaen kudosten paranemista. Varhain aloitettu liikkuminen parantaa toimintakykyä ja vähentää kipulääkkeiden tarvetta.

Harjoittele – E (Exercise): Aloita kuntouttava harjoittelu aikaisessa vaiheessa palauttaen liikeratoja, voimaa ja asentotuntoaistia. Vältä kivun lisäämistä, ja anna kivun lievittymisen ohjata harjoitusohjelmassa etenemistä. Terapeuttinen hermo-lihasjärjestelmää tukeva harjoittelu ehkäisee uusien vammojen sattumista. Aktiivisen kuntoutuksen laiminlyönti heikentää vamma-alueen myöhempää rasituksensietoa lisäten vamman uusiutumisriskiä.

Milloin liikkeelle?

Loukkaantumisen tai sairastelun jälkeen liikunta on aloitettava vähitellen, omaa kehoa kuunnellen, liikunnan määrää ja tehoa vähitellen lisäten. Ammattilaisen ohjeistamia harjoittelu- ja kuntoutusliikkeitä kannattaa tehdä tunnollisesti, jotta vamma paranee kunnolla. Vuodelepo ei yleensä ole ratkaisu, sillä paikoillaan makaaminen romahduttaa yleiskunnon nopeasti.

Liikuntavamma ei ole este kaikelle liikkumiselle. Esimerkiksi ranteessa tai olkapäässä oleva vamma ei estä alakropan käyttöä. Hyötyliikunta on yleensä paras tapa ylläpitää peruskuntoa. Myöhemmin harjoittelun pariin on mukavampi palata, kun ei tarvitse aloittaa aivan nollasta.

Rasitusvammoista toivuttaessa on vältettävä vamma-alueen kuormittamista. Uinti ja pyöräily sopivat monille. Myös selkävaivaisille suositellaan kevyttä liikkumista.

TIEDÄ LISÄÄ

Terve urheilija  Urheiluvamman ensiapu ja hoito

Päivitetty: 29.5.2024

Jaa: