Motionsrekommendationer för vuxna med nedsatt rörelseförmåga

De motionsrekommendationen för vuxna med nedsatt rörelseförmåga anger den mängd av motion per vecka som är tillräcklig med tanke på hälsan, och ger exempel på hur man kan öka rörligheten i vardagen med hänsyn till sin egna funktionsförmågan.

Bild 1: Motionsrekommendationen per vecka för vuxna med nedsatt rörelseförmåga.

Rekommendationen om fysisk aktivitet för vuxna med nedsatt rörelseförmåga är skapad för vuxna som har funktionsbegränsningar på grund av sjukdom eller skada, eller som använder hjälpmedel som en käpp, en rollator eller en rullstol. Funktionsförmågan är individuell och påverkas av fysiska, psykiska och sociala faktorer.

Motionsrekommendationen för vuxna med nedsatt rörelseförmåga uppmanar:

  • Förbättra muskelstyrka och rörelsekontroll minst 2 gånger per vecka.
  • Rask motion minst 2 h 30 min per vecka ELLER ansträngande motion minst 1 h 15 min per vecka.
  • Lätt vardagsrörelse så ofta som möjligt.
  • Ta pauser i stillasittandet alltid då du kan.
  • Sov tillräckligt.
  • Var fysiskt aktiv dagligen, eller nästan dagligen.
  • Justera rörelsen eligt din egen förmåga och välbefinnande.

Välj ditt eget sätt, med hänsyn till de funktionella begränsningar som du har och justera dina egna sätt efter situationen.

LÄS MER

Det finns mer information om rekommendationen på UKK-institutets webbsidan.
Motionsrekommendationer per vecka för vuxna med nedsatt rörelseförmåga

10.7.2024

Share: