Är du proffs pä välmående?

Är du proffs på välmående?

Med följande test kan du testa hur bra koll du har på de faktorer som inverkar på ditt välmående. Testet ger feedback på dina styrkor samt ger förbättringsförslag på vad du kan göra för att öka ditt välmående.

Starta testet

Proffs på välmående-testet har genomförts i samarbete med Smart Moves-projektet och Saku ry. Tack till Ehyt ry och MIELI Suomen Mielenterveys ry för samarbetet och utvecklandet av frågorna till testet. Tack till Folkhälsan från översättningen till svenska.

Saku ry -logo.
Suomen Mielenterveys ry -logo.
Ehyt-logo.
folkhalsan -logo

Share: