Lisää liikettä Pirkkalan yhteislukioon

Pirkkalan yhteislukion Innova-tiimijaksolla opiskelijat selvittivät ja suunnittelivat, miten liikkumista voitaisiin lisätä omassa lukiossa.

Pirkkalan yhteislukion Innova-projekti on osa lukion jatkuvasti kehittyvää ja uudistuvaa tiimijakso-opiskelua. Innovassa opiskelijatiimit ideoivat luovia ja ennakkoluulottomia ratkaisumahdollisuuksia kummiyritystensä antamiin tiimihaasteisiin.

UKK-instituutin antamassa haasteessa nuorten tuli selvittää ja suunnitella, miten lukiolaisten liikettä voitaisiin lisätä opiskelupäivän aikana. Opiskelijat lähtivät ratkomaan haastetta oman lukionsa näkökulmasta. Kahdeksan viikon kurssin aikana tiimi suunnitteli lukion arkeen:
⛹️‍♂️ liikuntapäivän joka periodin alkuun
👬 liikuntatutor-toiminnan opintopisteitä vastaan
🕺🏻 välituntiverryttelyn musiikin tahtiin
🏌️‍♀️ uuden liikuntakurssin opiskelijoiden toivomilla lajeilla.

Opiskelijat teettivät aluksi lukion opiskelijoille kyselyn, jossa he selvittivät halukkuutta sekä toiveita liikkeen lisäämiseksi. Näiden perusteella opiskelijat lähtivät selvittämään mahdollisuuksia liikuntapäiville sekä liikuntatutor-toiminnalle rehtorilta. Liikuntapäivä suunniteltiin toteutettavaksi jokaisen periodin alkuun. Liikuntapäivien sisällöt vaihtelevat vuodenajasta, säästä ja muista mahdollisuuksista riippuen. Liikuntapäivä sisältäisi erilaisia turnauksia ja pelejä. Liikuntatutor-toiminnan avulla opiskelijat voisivat saada opintopisteitä liikuntapäivän ja vastaavanlaisten liikuntatapahtumien koordinoinnista.

Lisäksi nuoret ottivat yhteyttä Pirkkalan kunnan lasten ja nuorten liikunnanohjaajaan ja suunnittelivat yhdessä välituntiverryttelyä. Välituntiverryttely toteutetaan kerran päivässä ruokavälitunnilla ennalta ilmoitetussa tilassa. Tähän vapaaehtoiseen välituntiverryttelyyn osallistuu ajoittain Pirkkalan kunnan lasten ja nuorten liikunnanohjaaja kannustamaan nuoria liikkeelle. Välituntiverryttely voi jatkossa muuttaa muotoaan opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.

Nuoret suunnittelivat myös uutta opiskelijoiden toiveiden mukaista liikuntakurssia. Tämä kurssi sisältäisi muitakin kuin perinteisiä koululiikunta-aktiviteetteja. Liikuntalajit voisivat olla esimerkiksi golfia, keilausta ja kiipeilyä.

20.12.2023

Jaa: