Toiminnallisia tehtäviä ensiapu-oppitunneille

Tältä sivulta löydät ideoita toiminnallisiin opetusmenetelmiin toisen asteen ensiapu-oppitunneille. Tehtäviä voi hyödyntää osana lukion terveystiedon tai ammatillisen perustutkinnon työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opetuskokonaisuutta.

1. Pistetyöskentely ensiaputaidoista 

Luodaan erilaisia pisteitä, joissa opiskelijat harjoittelevat ensiaputaitoja käytännössä.

Pisteet: 

 1. Urheiluvamman ensiapu (esim. nilkan nyrjähdys)
 2. Tajuttoman henkilön auttaminen (kylkiasento)
 3. Elvytys (painelu-puhalluselvytys)
 4. Verenvuodon tyrehdyttäminen (paineside)
 5. Palovamman ensiapu
 6. Pyörtyneen henkilön auttaminen

Opiskelijat voivat antaa toisilleen palautetta suorituksista (esim. pariohjaus).

2. Opetustuokiot opiskelijalähtöisesti 

Opiskelijoille jaetaan eri aiheet, jotka tulee opettaa muulle ryhmälle. Tämä tehtävä vaatii todennäköisesti kaksi oppituntia, joista ensimmäinen on suunnittelutunti ja toinen on varsinainen opetustunti.

 1. oppitunti: Opiskelijat miettivät, miten tietyn ensiaputaidon voisi toisille opettaa toiminnallisesti.
 2. oppitunti: Opiskelijat opettavat toisilleen ja vastuuryhmä antaa toisille opiskelijoille palautetta suorituksista.

3. Draamaesitykset eri ensiaputaidoista 

Opiskelijat jaetaan 4–6 ryhmään. Jokainen ryhmä saa aiheen, joka on jokin ensiaputaito. Heidän tulee suunnitella pieni esitys, jossa käy ilmi: 

 1. Mikä tilanne on kyseessä? 
 2. Mitkä ovat autettavan oireet? 
 3. Minkälaista ensiapua tilanteessa tulee antaa?

4. Ensiapuvideot 

Opiskelijoille näytetään erilaisia videoita, joista heidän tulee tunnistaa oireita ja pohtia, mitä ensiaputaitoa tilanne vaatii ja miten tilanteessa toimitaan.

5. Omat ensiapuvideot (vaatii vähintään kaksi oppituntia) 

Opiskelijat jaetaan ryhmiin, jossa he suunnittelevat opetusvideon tietystä ensiaputaidosta. Opiskelijat kuvaavat videot ja videot katsotaan lopuksi yhteisesti. Toisten oppilaiden tulee tehdä tehtävä katsoessa videota:

 1. Mitä oireita esiintyy? 
 2. Mitä ensiapua annetaan? 
 3. Mitkä ovat ydinkohdat kyseisessä ensiaputaidossa? 

5.7.2023

Jaa: