Työkykybingon kysymykset ja oikeat vastaukset

Työkykybingon kysymykset ja oikeat vastaukset

Löydät tältä sivulta kysymykset sekä oikeat vastaukset työkykybingoon.

 • Henkilön kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoistaan, kuten liikkumisesta ja itsenäisestä toiminnasta. (toimintakyky)
 • Tietojen ja taitojen jatkuva päivittäminen. (elinikäinen oppiminen)
 • Työnteon aikana on suotavaa pitää useampia näitä, jotta jaksat paremmin ja kehon kuormitus vähenee. (tauko)
 • Yksilön kykyä löytää, ymmärtää sekä käyttää tietoa tavalla, joka edistää ja ylläpitää terveyttä. (terveysosaaminen)
 • Kyky suoriutua työtehtävistä, jotka voivat sisältävät esimerkiksi raskasta nostamista. (fyysinen työkyky)
 • Erilaisten aktiiviteettien ja työtehtävien kuormitustasoja voidaan arvioida hyödyntämällä tätä. (MET-arvo)
 • Niska- ja selkäkivut johtuvat usein liiallisesta tästä. (istuminen)
 • Käsittää opiskelijan, opiskeluympäristön ja -välineiden sekä opiskelumenetelmien välisen vuorovaikutuksen (opiskeluergonomia)
 • Ihmisen voimavarojen ja työn välinen tasapaino on sama kuin: (työkyky)
 • Esimerkiksi rakennusalan ja hoitotyön ammattilaiset tarvitsevat hyvää tätä, jotta jaksavat paremmin töissä sekä vapaa-ajalla. (fyysinen kunto)
 • On psyykkinen tila, joka kuvastaa mm. millä vireydellä ja aktiivisuudella yksilö toimii tietyssä tilanteessa. (motivaatio)
 • Tämän ojentaminen istuessa auttaa ehkäisemään niska-, hartia- ja selkävaivoja. (ryhti)
 • Häiriötila, joka on seurausta pitkittyneestä työstressistä, johon liittyy mm. väsymystä, motivaation heikkenemistä ja ammatillisen itsetunnon laskua. (työuupumus)
 • Kyky selviytyä muun muassa henkisesti vaativista työtehtävistä ja stressistä. (psyykkinen työkyky)
 • Kyky toimia vuorovaikutuksessa esimerkiksi toisten työntekijöiden sekä asiakkaiden kanssa. (sosiaalinen työkyky)
 • Myönteinen tunne- ja motivaatiotila omaa työtään kohtaan. (työn imu)
 • Toimenpiteitä, joiden avulla työntekijän työ- ja toimintakykyä pyritään palauttamaan tai parantamaan esimerkiksi tapaturman jälkeen. (kuntoutus)
 • Tilanne, jossa henkilö ei pysty työskentelemään terveydentilan tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. (työkyvyttömyys)
 • Työympäristön suunnittelua ja järjestelyjä, jotka edistävät mm. terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä. (ergonomia)
 • Vapaa-ajalla tämän säännöllinen harjoittaminen edistää opiskelu- ja työkykyä. (liikkuminen)

1.4.2024

Jaa: